Presentación Dossier Desarrollismoaren eraginak Durangaldean. 10-marzo