AHTaren aurkako ekintza Durangaldeko INEMen

Gaur (2010/03/01) goizean, jende talde bat ekintza informatibo-salatzailea burutu du, Durangaldeko INEMek Ixorretan daukan bulegotan eta herriko jendeei honako testua banatuz:

Gaur INEMera etorri gara, eta ez gobernuaren aurrean protesta egiteko, gu geu langileak aurkitzeko edota elkartzeko baizik. Krisi sozial honen larriagotzearen aurrean, gure ezinegona eta desadoztasuna erakutzi nahi dugu, AHT-aren obrak eragiten duten eralketa dela eta. Eta honen ondorio zuzenaren norabide bakarra, marginazio eta txirotze soziala da eta ez besterik!!!! Non langabetuen zenbatekoa inoiz baino handiagoa den. Aberrazio ikaragarri honegatik agertu gara salaketa hau egiteko, guzti honen jatorria klase politiko eta ekonomikoen buruzagien boterearen gehiegikeria neurrigabean dagoelako, gaur eguneko egoeraren arduradunak baitira, euren boterearen eta irabaziaren azeezin horiek.

Proiektu hauek, gizakiaren duintasunaren aurkako eraso baten lez ikusten dugu, hau da, kantitate ekonomiko amaigabe bat erabiltzea proiektu bat aurrera eramateko talde elitistak onuragarri bakarrak izan behar direnean, hauek izanda langabeziaren hazkuntza gero eta handiagoaren arduradunak.Langabetuen, misarableen eta ezer ez dutenentzako defizit publiko ikaragarria ekarriko duen eralketa baten aurrean ari gara. Eta gainera, proiektu hau bukatzerakoan, mantendua eta kontserbatua izan beharko da, etorkizunean, proiektu honen pribatizazioa ekarriko duelarik finantzien erruagatik, beste hainbat enpresa publikorekin gertatu den moduan, herriari lapurtuak izan direnak, eta herriari asolagabekeriak hartzen joan delarik.

Betidanik, klase burokratiko eta kapitalistak guregan eta gure lanarekin eta amalurra suntzituz onurak izatea lortu du eta nola egin zaindu ere. Ingurumenaren eta egoera sozialaren hondamendia ekarri dute, non bertan gu bizi garen euren beharraren lorpenaz, isolamendua, bakarkako lan eta bizitza, konpetentzia, produkzio eta kontsumismoa, itxurakeriak, beldurra eta ezagutzen dituzun beste hainbat hitz.
Orain “krisian” gaude, baina euren grin horrek ez dauka amaierarik, are gehiago, areagotu egiten da gure kontura, baita gure mendien kontura, eta gure uraren kontura, eta gure.....kontura. Euren suntziketa gure lurrengatik: AHT, Jaizkibel, Boroa, eta guzti hauek ekartzen dutena,.... Hori nahi al duzu?

Eraman gaituzten isolamendu eta bizikera banandu honen ezker, eurak ez dute irabazteari eta gu makurtarazteari utziko, guk “begiratze” dugun bitartean begirale moduan eta sumizio osoz jokatuko dugu eurek esaten eta egiten diguten aurrean. Gure benetako indarra, daukagun guztia ikusteko ez gara gai “bakarrik” sentitzean. Kezu teorikoan eta botoaren gizartean hezitu gintuzten eta gaituzte, edozein alderdi edota sindikaturen buruzagi edo ordezkoek eta delegatuek esaten dutenaren baieztapenean, eta egia esan, gure bizikera, guk nola borrokatu eta zer egin nahi dugun da.

Baina batzuek iada ikusten dugu, eurei benetan beldurtzen dietena gu batzea dela, bitartekorik gabe ezta delegaturik gabe merkantzia bihurtzen gaituen horren kontra borroka egiteko. Antolatu gaitezen eurak agerian usteko, borroka erak eta komunikazio horizontalak sortuz euren baloreak eta moralak benetako krisian usteko historiaren norabidea aldatuz.

EZ DA AHT-A SOILIK, MUNDUA ULERTZEKO ERA BAT DA.
AUTOORGANIZAZIOA eta EKINTZA ZUZENA!

    ________________________

Hoy hemos venido al INEM, no para protestar frente al gobierno, sino para encontrarnos con nosotrxs, lxs personas; para mostrar nuestro malestar y disconformidad, y, dado el agravamiento de la situación de crisis social en la que estamos inmersos, con el despilfarro que suponen las obras del TAV. Una crisis de cuyas consecuencias se deriva el empobrecimiento y la marginación social con unas cifras de parados nunca antes vista. De ahí nuestra denuncia ante tan magna aberración, que tiene su origen en el abuso de poder de las clases dirigentes de la política y la economía, responsables directos de la actual situación, insaciables de beneficio y poder.

Un proyecto, que supone un atentado contra la dignidad humana el destino de ingentes cantidades de recursos económicos a un proyecto del que el mayor beneficiario serán las élites dirigentes, causantes del brutal aumento del paro. Un orgiástico despilfarro que no hace más que aumentar el déficit público en detrimento de los parias, de los parados, de los sin nada. Que incluso a su finalización, habrá de ser mantenida y fuertemente subvencionada por el supuesto dinero público, y, en el futuro, cómo no, privatizada en aras de la eficacia productiva y financiera, como lo fueron otras empresas catalogadas de públicas, robadas al pueblo.

Desde siempre la clase burocrática y capitalista se ha encargado de enriquecerse a costa de nosotrxs y de la destrucción de Amalurra.. Nos han llevado a la destrucción ambiental y social en la que vivimos siendo sus frutos el aislamiento, el individualismo, la competencia, el consumo, la apariencia, el miedo y un casi infinito etcétera que ya conoces.

Ahora estamos en “crisis”, pero su ansia que no tiene fin, se extiende disfrazada de progreso (el TAV, Boroa, Jaizkibel, etc.), a costa de nosotrxs y de la destrucción de nuestras tierras, de nuestros montes, de nuestro agua…

Gracias al aislamiento y separación a la que nos han conducido, ellxs no paran de ganar y de someternos mientras nosotrxs “contemplamos” como meros espectadores permaneciendo sumisos frente a todo lo que nos propongan, incapaces de ver nuestra verdadera fuerza. Nos educaron en la queja teórica y el voto,en la aceptación de lo que digan los representantes y delegados de tal o cual partido o sindicato; del crecimiento ininterrumpido de la economía, del fin de la historia y de otras verdades virtuales.Pero algunxs sabemos que lo que realmente temen es que nos encontremos y unamos sin intermediarios ni delegando para luchar contra lo que nos convierte en mercancia.

Organicémonos para desenmascararles, creando formas de lucha y comunicación horizontales que pongan en krisis sus valores y su sistema para así cambiar el rumbo de la historia.

NO ES SOLO EL TAV. ES LA FORMA DE ENTENDER EL MUNDO.
AUTOORGANIZACION y ACCION DIRECTA!
AHTrik EZ!

 

Iturria/Fuente: Desarrollismoa Durangaldean

Etiketa(k):