Marxa contra la llei d'estrangeria i la seva reforma.

DIMECRES, 23 DE SETEMBRE 2009
17:30 h. Rambla del Raval

MARXA CONTRA LA LLEI D'ESTRANGERIA I LA SEVA REFORMA.
Des de Barcelona, fins a Madrid (Barcelona, Lleida, Zaragoza, Guadalajara, Madrid)

***
Marxa Barcelona-Zaragoza-Madrid
Per la igualtat de drets. Contra la reforma de la Llei d'Estrangeria.

El govern ha presentat un projecte de reforma de Llei d'Estrangeria al Congrés dels Diputats. Les organitzacions sotasignants ens oposem a aquest projecte pels següents motius:

L'avantprojecte de Reforma contempla a les persones emigrades només com a mitjans de producció, no com a éssers humans amb plens drets, entre ells la llibertat de moviment.

Conserva una regulació de la reagrupació familiar restrictiva i discriminatòria, que genera dependència i desigualtat, mantenint les disposicions actuals que obliguen a moltes dones a dependre econòmicament del seu marit. S'endureixen els requisits per a la reagrupació dels ascendents i descendents, privant a molts ciutadans del dret a viure en família.

Criminalitza el col·lectiu immigrant augmentant els temps de detenció als Centres d'Internament per a Estrangers (CIE) de 40 a 60 dies o fins i tot indefinidament. Introdueix així la Directiva de la Vergonya (Directiva Europea de Retorn) a la legislació espanyola. Cal recordar aquí que les persones són retingudes als CIE com autèntics delinqüents sense que hagin comès cap delicte.

Penalitza amb multa de fins a 10.000€ el consentiment en l'empadronament d'immigrants, la qual cosa dificulta l'accés a l'educació i la sanitat. D'aquesta manera es castiga el principi de solidaritat entre les prsones sense mesurar les seves conseqüències en l'increment de la xenofòbia i el racisme.

La reforma no modifica la Llei actual per a facilitar la regularització i la igualtat de drets de les persones immigrades. En la situació actual de crisi econòmica, la obligació d'un contracte laboral per a la regularització per arrelament, la renovació de la targeta de residència i la reagrupació familiar, condemna a la pobresa i exclusió social a persones i famílies ja establertes.

El pretès objetiu de la reforma d'aturar la immigració il·legal és una pretensió inútil. Els i les immigrants seguirem creuant fronteres mentre continui la desigualtat mundial entre els éssers humans. Ninguna llei podrà evitar la llibertat de moviment de les persones, el que desgraciadament sí que faràm, és perpetuar l'exclusió i augmentar el patiment i la explotació. Lluitem contra això.

Per les consideracions exposades, demandem:
1.- El tancament dels CIE, (Centres d'Internament d'estrangers).
2.- L'establiment d'un procés de regularització de les persones sense papers que no depengui ddel contracte de treball i la eliminació de la obligacií de tenir 180 dies cotitzats per a la renovació del permís.
3.- Eliminar les restriccions per a la reagrupació familiar, permís de traball per als reagrupats
4.- La no penalització de la solidaritat.
5.- La plena igualtat de drets entre immigrants i persones autòctones incloent el dret a participar o abstenir-se en els processos electorals que es celebrin.

Per a conscienciar al conjunt de la població de que si es restringeixen els drets de les i els immigrants es comet una injustícia contra tot i totes, per a oposar-nos a l'aprobació de l'esmentada reforma convoquem:

Dimecres 23 de setembre, 17:30 h
Rambla del Raval de Barcelona

Organitzacions adherides:
Papers per a Tothom, Exit , Nómadas del Siglo XXI, Coordinadora Obrera Sindical, CNT (Joakin Costa), CNT-Martorell, Cornella sin Fronteras . Grupo de Apoyo a la CTA de Argentina , Maloka , Casal Argentino PSUCviu, FAIV, Asociación Nicaragua de Catalunya. EDPAC. ASOCAVEN (Asoc.. Catalana Venezolana) FASAMCAT Asociación "Nuevos Colectivos" Kaos en la RED; F:A:M:A., Asociación Cultural Poeta Rolando Mix, Asociación de Hondureños Residentes en Zaragoza y Aragón, Argentina en Aragón, Asociación de Ghaneses en Aragón, Trayectus, Consultoría en Inmigración y Extranjería, PIA Aragón, Asociación de Nicaraguenses, CAREI, CITE, CC.OO. Asociación El Cóndor de Uruguay en Aragón Anibal Oijman de Uruguay en Aragón, Asociación de Brasileños, Asociación de Salvadoreños (ASALVA), PCE, Asociación de Mujeres inmigrantes de Ghana, Asociación Ecua-guineaños de Aragón (Asoeguia), Coordinadora Antifacist DE ZARAGOZA, Asociaciones Vecinales-Culturales contra el racismo.

Mira també:
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/381564/index.php