2005/instalaciones

De Hackmeeting

(Diferencias entre revisiones)
m (Recinto ferial de Mercadal (antiguos cuarteles):)
(Recinto ferial de Mercadal (antiguos cuarteles):)
Línea 10: Línea 10:
Lo podemos usar durante una semana (de martes a martes) y la fecha que tenemos concertada es el fin de  
Lo podemos usar durante una semana (de martes a martes) y la fecha que tenemos concertada es el fin de  
semana del 21-22-23 de Octubre.
semana del 21-22-23 de Octubre.
 +
 +
=== Normativa d’usos del recinte firal des Mercadal. ===
 +
 +
* Prohibició expressa de tenir música exterior (concerts a l’aire lliure o instal·lació d’equips de música) sense tenir autorització prèvia. En cas de tenir aquesta autorització l’activitat finalitzarà a les dotze de la nit.
 +
 +
* Estarà prohibida la tinença d’animals domèstics dintre del recinte firal.
 +
 +
* Es deixarà l’espai en les mateixes condicions en les quals els hi ha sigut cedit.
 +
 +
* No es podrà entorpir la sortida de vehicles de bombers i dels serveis de l’ IBANAT.
 +
 +
* Prohibició d’encendre foc sense una autorització expressa prèvia.
 +
 +
* Haver satisfet a l’ajuntament l’import de la taxa corresponent.
 +
 +
* Els responsables finals de fer complir aquestes condicions són les persones sol·licitants del l’espai, respondran subsidiàriament tant dels danys com dels problemes que es puguin ocasionar.
===[[2005/Fotos de los sitios|Fotos de los sitios]] en Menorca===
===[[2005/Fotos de los sitios|Fotos de los sitios]] en Menorca===

Revisión de 11:10 22 sep 2005

Recinto ferial de Mercadal (antiguos cuarteles):

 • dos naves (300 mtrs/2 (tomas de corriente cada 5 mts, ilumiacion...)
 • bar con nevera industrial (nos dejan todo menos la cafetera)
 • duchas, lavabos,
 • sala con 50 camas, sitio para colchonetas (50 pers)
 • 2000 sillas de plastico
 • mesas de caballetes para 1400 pers.
 • zona acampada, para 50 tiendas (es un campo de futbol dentro del recinto)
 • porche cubierto

Lo podemos usar durante una semana (de martes a martes) y la fecha que tenemos concertada es el fin de semana del 21-22-23 de Octubre.

Normativa d’usos del recinte firal des Mercadal.

 • Prohibició expressa de tenir música exterior (concerts a l’aire lliure o instal·lació d’equips de música) sense tenir autorització prèvia. En cas de tenir aquesta autorització l’activitat finalitzarà a les dotze de la nit.
 • Estarà prohibida la tinença d’animals domèstics dintre del recinte firal.
 • Es deixarà l’espai en les mateixes condicions en les quals els hi ha sigut cedit.
 • No es podrà entorpir la sortida de vehicles de bombers i dels serveis de l’ IBANAT.
 • Prohibició d’encendre foc sense una autorització expressa prèvia.
 • Haver satisfet a l’ajuntament l’import de la taxa corresponent.
 • Els responsables finals de fer complir aquestes condicions són les persones sol·licitants del l’espai, respondran subsidiàriament tant dels danys com dels problemes que es puguin ocasionar.

Fotos de los sitios en Menorca

Herramientas personales
wiki-navigation
project-navigation