2005/instalaciones

De Hackmeeting

Recinto ferial de Mercadal (antiguos cuarteles):

 • dos naves (300 mtrs/2 (tomas de corriente cada 5 mts, ilumiacion...)
 • una sala de con escenario, lavabos y duchas (60m^2?)
 • porche cubierto
 • bar con nevera industrial, nevera doméstica, cofre congelador
 • duchas , lavabos
 • sala con 50 camas
 • 50 colchonetas más
 • cubos y papeleras
 • 2000 sillas de plastico
 • mesas de caballetes para 1400 pers.
 • zona acampada, para 50 tiendas (es un campo de futbol dentro del recinto)

Lo podemos usar durante una semana (de martes a martes) y la fecha que tenemos concertada es el fin de semana del 21-22-23 de Octubre.

Normativa d’usos del recinte firal des Mercadal, per part del Hackmeeting

* Prohibició expressa de tenir música exterior (concerts a l’aire lliure o instal·lació d’equips de música) sense tenir autorització prèvia.
* Estarà prohibida la tinença d’animals domèstics dintre del recinte firal.
* Es deixarà l’espai en les mateixes condicions en les quals els hi ha sigut cedit.
* No es podrà entorpir la sortida de vehicles de bombers i dels serveis de l’ IBANAT.
* Prohibició d’encendre foc sense una autorització expressa prèvia.
* Els responsables finals de fer complir aquestes condicions són les persones sol·licitants del l’espai.
* Els sol.licitants respondran subsidiàriament tant dels danys com dels problemes que es puguin ocasionar.

Fotografias de las instalaciones del recinto ferial de mercadal

entrando por detras.

las salas de 300m² son las de los lados de la foto, lo del fondo también nol lo dejan

lo del fondo es la barra del bar.

...la de la izquierda por dentro ...la de la derecha por dentro

Herramientas personales
wiki-navigation
project-navigation