2005/nodos/Historia del CSOA l'Estella

De Hackmeeting

(Diferencias entre revisiones)
Revisión actual (16:43 24 abr 2008) (ver código fuente)
m
 
(2 ediciones intermedias no se muestran.)
Línea 1: Línea 1:
 +
[[Categoría:Nodo]]
[[2005/nodos|nodos]]
[[2005/nodos|nodos]]
En català:
En català:
-
Modalitat: Xerrada
+
0. Modalitat: Xerrada
-
Autor: Assemblea del CSD l'Estella
+
1. Autor: Assemblea del CSD l'Estella
-
Títol: Història del CSOA l'Estella
+
2. Títol: Història del CSOA l'Estella
-
Resum:
+
3. Resum:
Explicarem l'experiència que es va tenir a la hora de preparar
Explicarem l'experiència que es va tenir a la hora de preparar
l'okupació del Centre Social. Perquè es va okupar, quin funcionament
l'okupació del Centre Social. Perquè es va okupar, quin funcionament
Línea 18: Línea 19:
pena continuar amb el CSOA la Fibra.
pena continuar amb el CSOA la Fibra.
-
Paraules Clau: Centre Social Okupat i Autogestionat, especulació, canvi
+
4. Paraules Clau: Centre Social Okupat i Autogestionat, especulació, canvi
social, assemblearisme, autogestió, autoorganització, autoformació,
social, assemblearisme, autogestió, autoorganització, autoformació,
comunitat, cases buides, capitalisme.
comunitat, cases buides, capitalisme.
Línea 33: Línea 34:
http://musaik.net/lafibra, http://barcelona.indymedia.org/?category=especulacio
http://musaik.net/lafibra, http://barcelona.indymedia.org/?category=especulacio
-
10. Material necessari: projector.
+
10. Material necessari: projector.
-
 
+
11. Preferència d'horari: divendres o dissabte i que no coincideixi amb la xerrada de Mataró Sensefils.
-
11. Preferència d'horari: divendres o dissabte i que no coincideixi amb
+
12. Seguretat d'assistència: 9.
-
la xerrada de Mataró Sensefils.
+
13. Documents per penjar: Fotos.
-
 
+
-
12. Seguretat d'assistència: 9.
+
-
 
+
-
13. Documents per penjar: Fotos.
+
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Línea 46: Línea 43:
En castellano:
En castellano:
-
Modalidad: Charla
+
0. Modalidad: Charla
-
Autor: Asamblea del CSD l'Estella
+
1. Autor: Asamblea del CSD l'Estella
-
Título: Historia del CSOA la Estella
+
2. Título: Historia del CSOA la Estella
-
Resumen:
+
3. Resumen:
Explicaremos la experiéncia que se tuvo a la hora de preparar la
Explicaremos la experiéncia que se tuvo a la hora de preparar la
okupación del Centro Social. Porque se okupó, que funcionamiento tenia,
okupación del Centro Social. Porque se okupó, que funcionamiento tenia,
Línea 61: Línea 58:
CSOA la Fibra.
CSOA la Fibra.
-
Palabras clave: Centro Social Okupado i Autogestionado, especulación,
+
4. Palabras clave: Centro Social Okupado i Autogestionado, especulación,
canvio social, asamblearismo, autogestión, autoorganitzación,
canvio social, asamblearismo, autogestión, autoorganitzación,
autoformación, comunidad, casas vacías, capitalismo.
autoformación, comunidad, casas vacías, capitalismo.
Línea 76: Línea 73:
http://musaik.net/lafibra, http://barcelona.indymedia.org/?category=especulacio
http://musaik.net/lafibra, http://barcelona.indymedia.org/?category=especulacio
-
10. Material necesario: proyector.
+
10. Material necesario: proyector.
-
 
+
11. Preferencia de horario: viernes o sábado y que no coincida con la charla de Mataró Sensefils
-
11. Preferencia de horario: viernes o sábado y que no coincida con la
+
12. Seguridad de asistencia: 9.
-
charla de Mataró Sensefils
+
13. Documentos para colgar: Fotos.
-
 
+
-
12. Seguridad de asistencia: 9.
+
-
 
+
-
13. Documentos para colgar: Fotos.
+
[[2005/nodos|nodos]]
[[2005/nodos|nodos]]

Revisión actual

nodos

En català:

0. Modalitat: Xerrada

1. Autor: Assemblea del CSD l'Estella

2. Títol: Història del CSOA l'Estella

3. Resum: Explicarem l'experiència que es va tenir a la hora de preparar l'okupació del Centre Social. Perquè es va okupar, quin funcionament tenia, les activitats que s'hi feien, com es va anar construint. I desglossarem tots els passos que es van seguir per fer el desallotjament, sense previ avís. Mostrarem el comportament dels mitjans de comunicació en aquestes ocasions i acabarem parlant de perquè val la pena continuar amb el CSOA la Fibra.

4. Paraules Clau: Centre Social Okupat i Autogestionat, especulació, canvi social, assemblearisme, autogestió, autoorganització, autoformació, comunitat, cases buides, capitalisme.

5. Coneixements recomanats: Cap.

6. Estructura: Abans, durant i després.

7. Metodologia: exposició amb projector.

8. Duració: 1 hora.

9. Lectures recomenades: http://musaik.net, http://musaik.net/estella, http://musaik.net/lafibra, http://barcelona.indymedia.org/?category=especulacio

10. Material necessari: projector.
11. Preferència d'horari: divendres o dissabte i que no coincideixi amb la xerrada de Mataró Sensefils.
12. Seguretat d'assistència: 9.
13. Documents per penjar: Fotos.

En castellano:

0. Modalidad: Charla

1. Autor: Asamblea del CSD l'Estella

2. Título: Historia del CSOA la Estella

3. Resumen: Explicaremos la experiéncia que se tuvo a la hora de preparar la okupación del Centro Social. Porque se okupó, que funcionamiento tenia, las actividades que se hacian, como se construyó. y describiremos todos los pasos que se siguieron para el desalojo, sin previo aviso. Mostraremos el comportamiento de los medios de comunicación en estas ocasiones y acabaremos hablando de porqué vale la pena continuar con el CSOA la Fibra.

4. Palabras clave: Centro Social Okupado i Autogestionado, especulación, canvio social, asamblearismo, autogestión, autoorganitzación, autoformación, comunidad, casas vacías, capitalismo.

5. Conocimientos recomendados: Ninguno.

6. Estructura:Antes, durante i después.

7. Metodologia: exposición con proyector.

8. Duración: 1 hora.

9. Lecturas recomendadas: http://musaik.net, http://musaik.net/estella, http://musaik.net/lafibra, http://barcelona.indymedia.org/?category=especulacio

10. Material necesario: proyector.
11. Preferencia de horario: viernes o sábado y que no coincida con la charla de Mataró Sensefils
12. Seguridad de asistencia: 9.
13. Documentos para colgar: Fotos.

nodos

Herramientas personales
wiki-navigation
project-navigation