2005/nodos/MataróSensefils: Red Inhalámbrica o comunidad social?

De Hackmeeting

(Diferencias entre revisiones)
Revisión actual (16:42 24 abr 2008) (ver código fuente)
m
 
(4 ediciones intermedias no se muestran.)
Línea 1: Línea 1:
 +
[[Categoría:Nodo]]
[[2005/nodos|nodos]]
[[2005/nodos|nodos]]
En català:
En català:
-
Modalitat: Xerrada
+
0. Modalitat: Xerrada
-
Autor: Assamblea de Mataró Sensefils
+
1. Autor: Assamblea de Mataró Sensefils
-
Títol: Mataró Sensefils: Xarxa Inhalàmbrica o comunitat social?
+
2. Títol: Mataró Sensefils: Xarxa Inhalàmbrica o comunitat social?
-
Resum:
+
3. Resum:
Explicarem l'experiència que estem tenint a la ciutat de Mataró a la
Explicarem l'experiència que estem tenint a la ciutat de Mataró a la
hora de construir una xarxa sensefils. Insistirem en l'organització
hora de construir una xarxa sensefils. Insistirem en l'organització
Línea 18: Línea 19:
creant en aquests moments en diferents comunitats sensefils.
creant en aquests moments en diferents comunitats sensefils.
-
Paraules Clau: Wireless, comunitat, veí, compartir, intel·ligènica
+
4. Paraules Clau: Wireless, comunitat, veí, compartir, intel·ligènica
col·lectiva, relacions socials, simbiosis.
col·lectiva, relacions socials, simbiosis.
Línea 30: Línea 31:
8. Duració: 1 hora.
8. Duració: 1 hora.
-
9. Lectures recomenades: matarosensefils.net, wiki.matarowireless.net,
+
9. Lectures recomenades: http://matarosensefils.net, http://wiki.matarowireless.net,
-
ilurowireless.net, matarowireless.net, graciasensefils.net, guifi.net, ...
+
http://ilurowireless.net, http://matarowireless.net, http://graciasensefils.net, http://guifi.net, ...
-
10. Material necessari: projector.
+
10. Material necessari: projector.
-
 
+
11. Preferència d'horari: divendres o dissabte.
-
11. Preferència d'horari: divendres o dissabte.
+
12. Seguretat d'assistència: 9.
-
 
+
13. Documents per penjar: Presentació.
-
12. Seguretat d'assistència: 9.
+
-
 
+
-
13. Documents per penjar: Presentació.
+
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Línea 45: Línea 43:
En castellano:
En castellano:
-
Modalidad: Charla
+
0. Modalidad: Charla
-
Autor: Asamblea de Mataró Sensefils
+
1. Autor: Asamblea de Mataró Sensefils
-
Título: Mataró Sensefils: Red Inhalàmbrica o comunidad social?
+
2. Título: Mataró Sensefils: Red Inhalámbrica o comunidad social?
-
Resumen:
+
3. Resumen:
Explicaremos la experiencia que estamos teniendo en la ciudad de Mataró
Explicaremos la experiencia que estamos teniendo en la ciudad de Mataró
a la hora de construir una red wireless. Insistiremos en la organización
a la hora de construir una red wireless. Insistiremos en la organización
Línea 60: Línea 58:
estan creando en este momento en diferentes comunidades sincables.
estan creando en este momento en diferentes comunidades sincables.
-
Palabras clave: wireless, comunidad, vecino, compartir, inteligencia
+
4. Palabras clave: wireless, comunidad, vecino, compartir, inteligencia
colectiva, relaciones sociales, simbiosis.
colectiva, relaciones sociales, simbiosis.
Línea 74: Línea 72:
http://ilurowireless.net http://matarowireless.net, http://graciasensefils.net, http://guifi.net, ...
http://ilurowireless.net http://matarowireless.net, http://graciasensefils.net, http://guifi.net, ...
-
10. Material necesario: proyector.
+
10. Material necesario: proyector.
-
 
+
11. Preferencia de horario: viernes o sábado.
-
11. Preferencia de horario: viernes o sábado.
+
12. Seguridad de asistencia: 9.
-
 
+
13. Documentos para colgar: Presentación.
-
12. Seguridad de asistencia: 9.
+
-
 
+
-
13. Documentos para colgar: Presentación.
+
[[2005/nodos|nodos]]
[[2005/nodos|nodos]]

Revisión actual

nodos

En català:

0. Modalitat: Xerrada

1. Autor: Assamblea de Mataró Sensefils

2. Títol: Mataró Sensefils: Xarxa Inhalàmbrica o comunitat social?

3. Resum: Explicarem l'experiència que estem tenint a la ciutat de Mataró a la hora de construir una xarxa sensefils. Insistirem en l'organització social en la que ens basem, petites assamblees per zones i una altra assamblea que coordina las petites. I el fet de construir la xarxa tècnica com a complement de la xarxa social entre veïns. Tot això amb la intenció de compartir les diferents maneres d'organitzar-se que s'estan creant en aquests moments en diferents comunitats sensefils.

4. Paraules Clau: Wireless, comunitat, veí, compartir, intel·ligènica col·lectiva, relacions socials, simbiosis.

5. Coneixements recomanats: Cap.

6. Estructura: hi haurà una part tècnica i una altra social, enfatitzant la social.

7. Metodologia: exposició amb projector.

8. Duració: 1 hora.

9. Lectures recomenades: http://matarosensefils.net, http://wiki.matarowireless.net, http://ilurowireless.net, http://matarowireless.net, http://graciasensefils.net, http://guifi.net, ...

10. Material necessari: projector.
11. Preferència d'horari: divendres o dissabte.
12. Seguretat d'assistència: 9.
13. Documents per penjar: Presentació.

En castellano:

0. Modalidad: Charla

1. Autor: Asamblea de Mataró Sensefils

2. Título: Mataró Sensefils: Red Inhalámbrica o comunidad social?

3. Resumen: Explicaremos la experiencia que estamos teniendo en la ciudad de Mataró a la hora de construir una red wireless. Insistiremos en la organización social en la que nos basamos, pequeñas asambleas por zonas y otra asamblea que coordina las pequeñas. Y el hecho de construir la red técnica como complemento a la red social entre vecinos. Todo esto con la intención de compartir las diferentes formas de organización que se estan creando en este momento en diferentes comunidades sincables.

4. Palabras clave: wireless, comunidad, vecino, compartir, inteligencia colectiva, relaciones sociales, simbiosis.

5. Conocimientos recomendados: Ninguno.

6. Estructura: habrá una parte técnica i otra social, enfatizando la social.

7. Metodologia: exposición con proyector.

8. Duración: 1 hora.

9. Lecturas recomendadas: http://matarosensefils.net, http://wiki.matarowireless.net, http://ilurowireless.net http://matarowireless.net, http://graciasensefils.net, http://guifi.net, ...

10. Material necesario: proyector.
11. Preferencia de horario: viernes o sábado.
12. Seguridad de asistencia: 9.
13. Documentos para colgar: Presentación.

nodos

Herramientas personales
wiki-navigation
project-navigation