2005/nodos/MataróSensefils: Red Inhalámbrica o comunidad social?

De Hackmeeting

(Diferencias entre revisiones)
Línea 2: Línea 2:
Modalitat: Xerrada
Modalitat: Xerrada
 +
Autor: Assamblea de Mataró Sensefils
Autor: Assamblea de Mataró Sensefils
-
Títul: Mataró Sensefils: Xarxa Inhalàmbrica o comunitat social?
 
-
Resumn:
 
 +
Títol: Mataró Sensefils: Xarxa Inhalàmbrica o comunitat social?
 +
 +
Resum:
Explicarem l'experiència que estem tenint a la ciutat de Mataró a la
Explicarem l'experiència que estem tenint a la ciutat de Mataró a la
hora de construir una xarxa sensefils. Insistirem en l'organització
hora de construir una xarxa sensefils. Insistirem en l'organització
Línea 18: Línea 20:
5. Coneixements recomanats: Cap.
5. Coneixements recomanats: Cap.
 +
6. Estructura: hi haurà una part tècnica i una altra social, enfatitzant
6. Estructura: hi haurà una part tècnica i una altra social, enfatitzant
la social.
la social.
 +
7. Metodologia: exposició amb projector.
7. Metodologia: exposició amb projector.
 +
8. Duració: 1 hora.
8. Duració: 1 hora.
 +
9. Lectures recomenades: matarosensefils.net, wiki.matarowireless.net,
9. Lectures recomenades: matarosensefils.net, wiki.matarowireless.net,
ilurowireless.net, matarowireless.net, graciasensefils.net, guifi.net, ...
ilurowireless.net, matarowireless.net, graciasensefils.net, guifi.net, ...
 +
10. Material necessari: projector.
10. Material necessari: projector.
 +
11. Preferència d'horari: divendres o dissabte.
11. Preferència d'horari: divendres o dissabte.
 +
12. Seguretat d'assistència: 9.
12. Seguretat d'assistència: 9.
 +
13. Documents per penjar: Presentació.
13. Documents per penjar: Presentació.
Línea 34: Línea 44:
Modalidad: Charla
Modalidad: Charla
 +
Autor: Asamblea de Mataró Sensefils
Autor: Asamblea de Mataró Sensefils
 +
Título: Mataró Sensefils: Red Inhalàmbrica o comunidad social?
Título: Mataró Sensefils: Red Inhalàmbrica o comunidad social?
 +
Resumen:
Resumen:
Explicaremos la experiencia que estamos teniendo en la ciudad de Mataró
Explicaremos la experiencia que estamos teniendo en la ciudad de Mataró
Línea 49: Línea 62:
5. Conocimientos recomendados: Ninguno.
5. Conocimientos recomendados: Ninguno.
 +
6. Estructura: habrá una parte técnica i otra social, enfatizando la social.
6. Estructura: habrá una parte técnica i otra social, enfatizando la social.
 +
7. Metodologia: exposición con proyector.
7. Metodologia: exposición con proyector.
 +
8. Duración: 1 hora.
8. Duración: 1 hora.
 +
9. Lecturas recomendadas: http://matarosensefils.net, http://wiki.matarowireless.net,
9. Lecturas recomendadas: http://matarosensefils.net, http://wiki.matarowireless.net,
http://ilurowireless.net http://matarowireless.net, http://graciasensefils.net, http://guifi.net, ...
http://ilurowireless.net http://matarowireless.net, http://graciasensefils.net, http://guifi.net, ...
 +
10. Material necesario: proyector.
10. Material necesario: proyector.
 +
11. Preferencia de horario: viernes o sábado.
11. Preferencia de horario: viernes o sábado.
 +
12. Seguridad de asistencia: 9.
12. Seguridad de asistencia: 9.
 +
13. Documentos para colgar: Presentación.
13. Documentos para colgar: Presentación.

Revisión de 10:05 30 sep 2005

En català:

Modalitat: Xerrada

Autor: Assamblea de Mataró Sensefils

Títol: Mataró Sensefils: Xarxa Inhalàmbrica o comunitat social?

Resum: Explicarem l'experiència que estem tenint a la ciutat de Mataró a la hora de construir una xarxa sensefils. Insistirem en l'organització social en la que ens basem, petites assamblees per zones i una altra assamblea que coordina las petites. I el fet de construir la xarxa tècnica com a complement de la xarxa social entre veïns. Tot això amb la intenció de compartir les diferents maneres d'organitzar-se que s'estan creant en aquests moments en diferents comunitats sensefils.

Paraules Clau: Wireless, comunitat, veí, compartir, intel·ligènica col·lectiva, relacions socials, simbiosis.

5. Coneixements recomanats: Cap.

6. Estructura: hi haurà una part tècnica i una altra social, enfatitzant la social.

7. Metodologia: exposició amb projector.

8. Duració: 1 hora.

9. Lectures recomenades: matarosensefils.net, wiki.matarowireless.net, ilurowireless.net, matarowireless.net, graciasensefils.net, guifi.net, ...

10. Material necessari: projector.

11. Preferència d'horari: divendres o dissabte.

12. Seguretat d'assistència: 9.

13. Documents per penjar: Presentació.


En castellano:

Modalidad: Charla

Autor: Asamblea de Mataró Sensefils

Título: Mataró Sensefils: Red Inhalàmbrica o comunidad social?

Resumen: Explicaremos la experiencia que estamos teniendo en la ciudad de Mataró a la hora de construir una red wireless. Insistiremos en la organización social en la que nos basamos, pequeñas asambleas por zonas y otra asamblea que coordina las pequeñas. Y el hecho de construir la red técnica como complemento a la red social entre vecinos. Todo esto con la intención de compartir las diferentes formas de organización que se estan creando en este momento en diferentes comunidades sincables.

Palabras clave: wireless, comunidad, vecino, compartir, inteligencia colectiva, relaciones sociales, simbiosis.

5. Conocimientos recomendados: Ninguno.

6. Estructura: habrá una parte técnica i otra social, enfatizando la social.

7. Metodologia: exposición con proyector.

8. Duración: 1 hora.

9. Lecturas recomendadas: http://matarosensefils.net, http://wiki.matarowireless.net, http://ilurowireless.net http://matarowireless.net, http://graciasensefils.net, http://guifi.net, ...

10. Material necesario: proyector.

11. Preferencia de horario: viernes o sábado.

12. Seguridad de asistencia: 9.

13. Documentos para colgar: Presentación.

Herramientas personales
wiki-navigation
project-navigation