2005/nodos/MataróSensefils: Red Inhalámbrica o comunidad social?

De Hackmeeting

Revisión a fecha de 10:00 30 sep 2005; 82.223.10.105 (Discutir)
(dif) ← Revisión anterior | Ver revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)

En català:

Modalitat: Xerrada Autor: Assamblea de Mataró Sensefils Títul: Mataró Sensefils: Xarxa Inhalàmbrica o comunitat social? Resumn:

Explicarem l'experiència que estem tenint a la ciutat de Mataró a la hora de construir una xarxa sensefils. Insistirem en l'organització social en la que ens basem, petites assamblees per zones i una altra assamblea que coordina las petites. I el fet de construir la xarxa tècnica com a complement de la xarxa social entre veïns. Tot això amb la intenció de compartir les diferents maneres d'organitzar-se que s'estan creant en aquests moments en diferents comunitats sensefils.

Paraules Clau: Wireless, comunitat, veí, compartir, intel·ligènica col·lectiva, relacions socials, simbiosis.

5. Coneixements recomanats: Cap. 6. Estructura: hi haurà una part tècnica i una altra social, enfatitzant la social. 7. Metodologia: exposició amb projector. 8. Duració: 1 hora. 9. Lectures recomenades: matarosensefils.net, wiki.matarowireless.net, ilurowireless.net, matarowireless.net, graciasensefils.net, guifi.net, ... 10. Material necessari: projector. 11. Preferència d'horari: divendres o dissabte. 12. Seguretat d'assistència: 9. 13. Documents per penjar: Presentació.


En castellano:

Modalidad: Charla Autor: Asamblea de Mataró Sensefils Título: Mataró Sensefils: Red Inhalàmbrica o comunidad social? Resumen: Explicaremos la experiencia que estamos teniendo en la ciudad de Mataró a la hora de construir una red wireless. Insistiremos en la organización social en la que nos basamos, pequeñas asambleas por zonas y otra asamblea que coordina las pequeñas. Y el hecho de construir la red técnica como complemento a la red social entre vecinos. Todo esto con la intención de compartir las diferentes formas de organización que se estan creando en este momento en diferentes comunidades sincables.

Palabras clave: wireless, comunidad, vecino, compartir, inteligencia colectiva, relaciones sociales, simbiosis.

5. Conocimientos recomendados: Ninguno. 6. Estructura: habrá una parte técnica i otra social, enfatizando la social. 7. Metodologia: exposición con proyector. 8. Duración: 1 hora. 9. Lecturas recomendadas: http://matarosensefils.net, http://wiki.matarowireless.net, http://ilurowireless.net http://matarowireless.net, http://graciasensefils.net, http://guifi.net, ... 10. Material necesario: proyector. 11. Preferencia de horario: viernes o sábado. 12. Seguridad de asistencia: 9. 13. Documentos para colgar: Presentación.

Herramientas personales
wiki-navigation
project-navigation