Hackgaraiak

De Hackmeeting

Revisión a fecha de 15:32 26 jun 2013; D1d4c (Discutir | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Ver revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)


halt, reboot, poweroff - stop the system


Català

Hackmeeting és una trobada anual gratuïta, lliure i autogestionada que gira en torn a les noves tecnologies, les seves implicacions socials, la lliure circulació de coneixements i tècniques, la privadesa, la creació col·lectiva, el conflicte telemàtic... Entra i participa-hi.

Castellano

Hackmeeting es un encuentro anual gratuito, libre y autogestionado, que gira en torno a las nuevas tecnologías, sus implicaciones sociales, la libre circulación de saberes y técnicas, la privacidad, la creación colectiva, el conflicto telemático... Entra y participa.

English

Hackmeeting is a free and self-organised gathering around new technologies, their social implications, free circulation of knowledge and techniques, privacy, collective creation, telematics conflict... Get in and participate.

Herramientas personales
wiki-navigation
project-navigation