Discusión:2007/Lista de asistentes

De Hackmeeting

Revisión a fecha de 17:36 27 sep 2007; 88.6.135.237 (Discutir)
(dif) ← Revisión anterior | Ver revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)

Navarra?, Pais Basco?. En fin me apuntare en Pais Basco :-P. Martintxo.

Herramientas personales
wiki-navigation
project-navigation