Hackafou

De Hackmeeting

(Diferencias entre revisiones)
m (cambio de enlaze eng)
m
Línea 18: Línea 18:
3=
3=
===English===
===English===
-
Hackmeeting is a free and self-organised gathering around new technologies, their social implications, free circulation of knowledge and techniques, privacy, collective cretion, telematic conflict... [[The_Hackmeeting_2012|Get in and participate]].
+
Hackmeeting is a free and self-organised gathering around new technologies, their social implications, free circulation of knowledge and techniques, privacy, collective creation, telematics conflict... [[The_Hackmeeting_2012|Get in and participate]].
}}
}}
}}
}}

Revisión de 09:36 24 sep 2012

Per l'Autosuficiència Tecnològica


Català

Hackmeeting és una trobada anual gratuïta, lliure i autogestionada que gira en torn a les noves tecnologies, les seves implicacions socials, la lliure circulació de coneixements i tècniques, la privadesa, la creació col·lectiva, el conflicte telemàtic... Entra i participa-hi.

Castellano

Hackmeeting es un encuentro anual gratuito, libre y autogestionado, que gira en torno a las nuevas tecnologías, sus implicaciones sociales, la libre circulación de saberes y técnicas, la privacidad, la creación colectiva, el conflicto telemático... Entra y participa.

English

Hackmeeting is a free and self-organised gathering around new technologies, their social implications, free circulation of knowledge and techniques, privacy, collective creation, telematics conflict... Get in and participate.

Herramientas personales
wiki-navigation
project-navigation