M A R X A   H O M E N A T G E  
.
.
.
.
.
.
.
.
    Cementerio de Sant Celoni    
A
L
S

M
A
Q
U
I
S
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Un compañero planta unas rosas frente a la tumba de Francesc Sabaté, en el cementerio de Sant Celoni.