M A R X A   H O M E N A T G E  
.
.
.
.
.
.
.
.
    Trobada davant la casa de Marcel·lí Massana    
A
L
S

M
A
Q
U
I
S
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Trobada davant la placa colocada a la casa on va nèixer el guerriller llibertari Marcel·lí Massana: carrer Mossén Huch,8; Berga.