Dades Horripilants

· Des del final del 1997 fins a l’actualitat els preus dels habitatges han augmentat més del 150 %, mentre que els ingressos nets salarials en els sectors amb conveni només ho han fet un 34,5 %.

· El preu mitjà dels lloguers a l’Àrea Metropolitana de Barcelona va pujar de 355 euros mensuals l'any 1999 a 674 euros al començament del 2005.

· L’endeutament mitjà de les llars va passar del 45 % el 1990 a més del 60 % el 2004.

· L’any 2004, una llar amb uns ingressos de 3,5 vegades el salari mínim interprofessional hauria hagut de destinar el 87 % del seu pressupost per canviar de pis si visqués a Barcelona.

· En els últims 20 anys, la població resident a Barcelona s'ha reduït en un quart de milió de persones. Es calcula que entre el 70 i 80 % d’aquestes persones s’ha vist obligat a marxar de la ciutat i instal·lar-se a una distància de fins a 50 km perquè no trobava un pis assequible.

· Tan sols el 2002 hi va haver 3.675 desnonaments a Barcelona. En la gran majoria dels casos, de gent que ja no podia pagar el lloguer o el preu del seu pis.

· Continua augmentant el nombre d’habitatges buits: segons el cens del 2001 només a la província de Barcelona la xifra superava els 300.000 (i ha continuat creixent amb uns índexs excepcionals). Segons diferents estimacions, a Barcelona Ciutat aquesta xifra oscil·laria entre els 70.000 i els 100.000 habitatges buits o abandonats; és a dir, entre el 9,3 i el 13,3 % del nombre total d’habitatges existents a la ciutat.

· Durant l’última dècada, les caixes, els bancs, les constructores i les immobiliàries estan experimentant augments anuals dels seus beneficies entorn del 20 %, que en alguns casos han arribat a xifres de més del 40 %.

· Els ingressos de la Generalitat procedents de l'impost de transmissions patrimonials i d'actes jurídics documentats procedent de la compra-venda d'immobles s’ha convertit l'any 2004 en la tercera partida més important del seu pressupost (darrere dels ingressos per l'IVA i l'IRPF).

· Entre el 2000 i el 2003 l’Ajuntament de Barcelona va ingressar 199.342.523 euros per la venda de sòl públic.

· El cercle viciós de pressions, inestabilitat, por i angoixa, així com la precarització de les condicions de vida que imposa la violència immobiliària i urbanística no es poden mesures amb xifres.