Directori - Barcelona

.........
www.magdalenes.net
Web de l'Espai Social Magdalenes projecte d'intervenció i experimentació política a ciutat vella

··········
bcn.vdevivienda.net
Web de l'Assemblea Popular per l'Habitatge de Barcelona.
··········

www.labarceloneta.org Web amb informació sobre els processos especulatius que pateix aquest barri.
..........
www.coordinadoraraval.org
Web de la Coordinadora Contra l'Especulació del Raval, amb nombrosos enllaços a webs d'altres col·lectius veïnals de Barcelona.
··········
prouespeculacio.blogspot.com
Blog de l'Assemblea per l'Habitatge Digne, formada per colectius i persones de la Zona Nord de Barcelona.
··········
www.verdi28.org
Web del col·lectiu La Quimera, que lluiten contra l'assetjament immobiliari al carrer Verdi, 28 (una de les primeres sentències d'assetjament com a tal) i contra la violència immobiliària i urbanística a la vila de Gràcia.
··········
www.noalplacaufec.net
Web que recull la lluita veïnal en curs contra un dels més grans procesos d'especulació urbanística: el Pla Caufec d'Esplugues.
··········
www.salvemcanricart.org
Web que recull la lluita social i veïnal entorn el projecte de remodelació urbanística al polígon industrial de Can Ricart al barri del Poblenou.
··········
http://www.asfes.org/campanyes-asf/Postals/Galeria.htm
Enllaç dintre de la web d'Arquitectos Sin Fronteras, amb una col·lecció de postals que il·lustren diferents conflictes urbanístics a Barcelona.
··········
http://www.sindominio.net/okupesbcn
Web de l'Assemblea d'Okupes de Barcelona.
··········
http://www.lafavb.com
Web de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
··········
www.sitesize.net/repensarbarcelona
Jornades de reflexió entorn de la problemática de la ciutat contemporània des de les seves múltiples vessants (història, antropología, arquitectura, urbanisme, economia, ecología, cultura, moviments veïnals...).
··········
http://www.labarcelonetaamblaiguaalcoll.blogspot.com
Blog amb informació sobre els processos especulatius que pateix el barri de la barceloneta.


Warning: Got error -1 from storage engine query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>Got error -1 from storage engine\nquery: UPDATE node_counter SET daycount = daycount + 1, totalcount = totalcount + 1, timestamp = 1487957248 WHERE nid = 43</em> a <em>/home/htdocs/drupal/drupal-5.x-cvs/includes/database.mysql.inc</em> a la línia <em>174</em>.', 2, '', 'http://sindominio.net/violenciaurbanistica/?q=node/43', '', '54.204.161.30', 1487957248) in /home/htdocs/drupal/drupal-5.x-cvs/includes/database.mysql.inc on line 174

Warning: Got error -1 from storage engine query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>Got error -1 from storage engine\nquery: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values(&amp;#039;Directori - Barcelona&amp;#039;, &amp;#039;node/43&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;54.204.161.30&amp;#039;, 0, &amp;#039;76f2137fb7553ef3bc13bcd8a9b3909a&amp;#039;, 214, 1487957248)</em> a <em>/home/htdocs/drupal/drupal-5.x-cvs/includes/database.mysql.inc</em> a la línia <em>174</em>.', 2, '', 'http://sindominio.net/violenciaurbanistica/?q=node/43', '', '54.204.161.30', 1487957248) in /home/htdocs/drupal/drupal-5.x-cvs/includes/database.mysql.inc on line 174