"ACS"

Autor: zitzania

E-mail: zitzania@sindominio.net

Título artículo: Contra-Infos núm.119

Mensaje/Artículo:

========================================================
Núm 119 Setmana del 11 al 17 d’octubre del 2.000
========================================================

ANTIFEIXISME

1. EL 12 D’OCTUBRE TOTHOM AL CARRER

2. DEBAT SOBRE EL TRACTAMENT MEDIÀTIC DEL 12 D’OCTUBRE PERÒ CAP RESOLUCIÓ
3. SUSPESA L’ORDRE D’EMPRESONAMENT D’UN ANTIFEIXISTA DEL 12 D’OCTUBRE DEL 98
4. INTENT DE MANIPULACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS
5. SUPORT A LA LLUITA DE LES PERSONES INMIGRADES DE EL EJIDO
6. CONCENTRACIÓ EN SUPORT A LES PERSONES INMIGRADES SENSE PAPERS A BARCELONA


OKUPACIÓ

7. L’AKADEMIA ESTÀ OBERTA
8. LA TORRETA A JUDICI
9. OKUPACIÓ A RIBES DEL GARRAF
10. 21 D’OCTUBRE: GRAN MANIFESTACIÓ PER L’OKUPACIÓ I CONTRA LA REPRESSIÓ A VALÈNCIA
11. CONTINUA LA BATALLA PER PORTAR A JUDICI A LA POLICIA

ANTICAPITALISME

12. MANIFESTACIÓ PER LA LLIBERTAT DELS I LES PRESES DE PRAGA
13. ESTADÍSTIQUES SOBRE LES CONDICIONS A LES COMISSARIES TXEQUES
PRESONS
14. PALLISSA I VAGA DE FAM ALCENTRE PENITENCIARI DE LA MORALEJA

ECOLOGIA

15. ESPECULACIÓ URBANÍSTICA A LA DESEMBOCADURA DEL RIU GAIÀ
16. MULTITUDINÀRIA MANIFESTACIÓ CONTRA ELS TRASVASSAMENTS A SARAGOSSA
17. QUÈ VENEN A INAUGURAR EL MINISTRE I EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT A REUS?

SOLIDARITAT INTERNACIONAL

18. ABSOLTS ELS 4 ENCAUSATS DEL DEUTE EXTERN DE TEIÀ
19. GREUS CONFLICTES S’EXTENEN PER TOTA LA GEOGRAFIA BOLIVIANA
20. SOBRE LA MASSACRE AL POBLE PALESTÍ

============================================
ANTIFEIXISME


1. EL 12 D’OCTUBRE TOTHOM AL CARRER

"Es preparen massives mobilitzacions contra els grups feixistes i la hipocresia institucional."

SANTS/BARCELONA.- Com cada any el 12 d'oc-tu-bre arriba calent, a l'augment de les agressions i les activitats nazis que s'a-costumen a patir els dies previs al "Dia de la Raza", aquest any s'ha de sumar la llenya al foc llançada per mitjans de co-municació i institucions. Després dels forts incidents de l'any passat, els pri-mers ja tenen titulars morbosos assegu-rats en torn "als perills previstos per a-quell dia", i les segones, encapçalades per la Delegació de Govern (i la seva delegada Julia García Valdecasas) han decidit aplicar una pau salomònica, autoritzant tots els actes sol·licitats, però no cedint la plaça dels Països Catalans per a ningú; això comporta un despreci absolut per a totes les entitats, més d'un centenar, de Sants i altres llocs, que agrupades a la Plataforma Cívica per un 12 d'Octubre en Llibertat, porten mesos lluitant per desagraviar la plaça dels Països Catalans, insultada per anys d'ac-tes feixistes. Per altra banda el per-mís donat a la Falange Española, per con-centrar-se, i per més "inri" dins del propi Districte de Sants-Montjuïc, és una veritable provocació cap a qualsevol antifeixista; les raons esgrimides per la Delegació per no permetre l'acampada antifeixista a la plaça Països Catalans són la falta de seguretat, paradoxalment la plaça Joan Peiró està a escassos metres de l'altra, però així s'intenta amagar que el veritable problema de segure-tat és el permís per l'acte ultra. La Plataforma Cívica ha emprès una sèrie d'ini-ciatives en contra d'aquesta decisió, que ha estat recorreguda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perque garanteixi el dret de concentrar-se al lloc on es desitgi, també s'ha denunciat davant de Fiscalia el fet que es legalitzi un míting on es cometen delictes penats com són l'apologia del racisme o l'homofòbia. Però, el plat fort serà al carrer, on s'espera una resposta massiva de rebuig, tant al feixis-me com a l'estat que l'empara amb una sè-rie de mobilitzacions que ja comencen el dimarts 10 d'octubre amb una concen-tració davant de l'edifici de la Delegació del Govern, el dia 11 amb una cercavila que sortirà de la plaça de Sants fins a Joan Peiró, on es realitzarà una acampada i un seguit d'actitivtats que duraran tota la nit fins que el dia 12 es sortirà en manifestació cap a plaça Catalunya. La Burxa 10/10/002. DEBAT SOBRE EL TRACTAMENT MEDIÀTIC DEL 12 D’OCTUBRE PERÒ CAP RESOLUCIÓ

COL·LEGI DE PERIODISTES/BARCELONA.- El re-bom-bori mediàtic que va comportar el 12 d'octubre de l'any passat continua encara sobre la taula. Després dels anome-nats "fets de Sants", tres estudiants de Periodisme de la Universitat Autò-noma de Barcelona van presentar una Queixa Formal al Consell de la Informació sobre com la premsa havia tractat el tema, contribuint, com exemplificaven, a crear l'alarma social que va fer ingressar a presó 14 persones durant 8 dies. El Consell, suposat òrgan independent i privat encarregat de vetllar pel cum-pliment del Codi Deontològic periodístic, havia de llegir la queixa i actuar en con-seqüència segons les seves compe-tències.
Un any després (9/10/00) es convoca un acte amb un nou estudi fet per la Univer-sitat Ramon Llull, i una reflexió aportada pel propi Consell, a més del posicio-nament o les al·legacions dels mitjans encau-sats que van arribar a respondre (només La Razón, El País i El Mundo) i els que es van presentar (AVUI, El Periódico, El País), defensant en tot moment la seva tasca, sense arribar a qüestionar el sentit del que s'havia de debatre. El que podria haver estat un debat honest i/o fèrtil es va estancar, llevat d'algunes apor-tacions, en la defensa particularit-zada del que havia fet cada mitjà.
Contra-Infos 10/10/00


3. SUSPESA L’ORDRE D’EMPRESONAMENT D’UN ANTIFEIXISTA DEL 12 D’OCTUBRE DEL 98

BARCELONA/VILAFRANCA.- Finalment el Jutge del Penal 13 de Barcelona ha decidit en-trar amb raó, i davant les diferents peti-cions d'indult signades per ajuntaments i el mateix Parlament ha suspès l'ordre d'ingrès a presó contra un dels tres anti-feixistes vilafranquins sobre els que pe-sa-va l'amenaça d'empresonament. Encara que de moment aquesta resolució nomès afecta el David, s'espera que en els propers dies en Jordi i el Carles també es vegin beneficiats per la mesura. A pesar d'això, els jutjats ja han començat les dilgències per tal de cobrar la indem-nització de 112.000 pessetes que els condemnats han de pagar al policia ferit la manifestació del 12 d'octubre de 1998, en cas de que no paguessin, els joves antifeixistes podrien veure les seves nò-mi-nes o propietats embargades.
La Burxa 10/10/00


4. INTENT DE MANIPULACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS

SANTS.- El grup Esquerra Revolucionària ha estat repartint una octaveta amb un escrit signat com a Plataforma Cívica per un 12 d'Octubre en Llibertat, però al ma-teix full es podia llegir un escrit d'Es-que-r-ra Revolucionària, finalment es donava un número de telèfon per saber més infor-mació, però aquest no és el número del Centre Social de Sants on es reuneix la Plataforma, sinó el del local d'Esquerra Revolucionària. Cal remarcar que la pre-sència de membres de E.R. a la Plataforma ha estat mínima, i el seu treball to-talment nul, ja que no han participat a cap comissió ni a cap de les activitats organitzades per la Plataforma, i en canvi si que han tingut temps per tractar d'es-com-brar cap a casa i intentar apropiar-se de la feina d'altres.
La Burxa 10/10/005. SUPORT A LA LLUITA DE LES PERSONES INMIGRADES DE EL EJIDO

EL EJIDO/ALMERIA.- Des del dia 20 de setembre, unes 65 persones immigrades d'origen marroquí de El Ejido, es troben tancades a l'església de San José de la mateixa població, exigint la regularització i el compliment immediat dels acords del 12 de febrer firmat per l'administració i els representants dels immigrants. La situació es va empitjorar quan la subdele-gació del govern d'Almeria va anunciar la negativa a negociar amb els immigrants considerant satisfactori el resultat de l'últim procés de regularització. Això va aixecar la ira dels immigrants tancats que van iniciar una vaga de fam a la qual s'hi van sumar el col.lectiu subsaharià de Roquetas de Mar el dia 26 de setembre. El procés de ragularització a Almeria ha fracassat absolutament: de les quasi 20.000 sol.licituds s'han denegat fins ara 10.000 expedients sense motiu legal, havent-hi moltes persones que porten 5, 6 i 8 anys a l'estat, persones amb sol-.licituds del contingent del 97,... En un principi la la oficina d'estrangers d'Al-meria va enunciar que totes les sol-.li-cituds que reunissin les condicions se-rien resoltes favorablement i que no hi havia limitacions de places. La realitat ha demostrat un cop més que l'objectiu del procés de regularització no és més que perpetuar l'explotació del col.lectiu immigrant i la seva exclusió, englobat en un projecte de repressió policial i l'endu-riment de la Llei d'Estrangeria. Per tal de recolzar la lluita de les persones immi-grades d'Almeria, s'ha iniciat una campanya de fax de solidaritat a les seves reivindicacions: Subdelegació del govern a Almeria fax: 950235799.
CGT Almeria + Contra-Infos 9/10/00


6. CONCENTRACIÓ EN SUPORT A LES PERSONES INMIGRADES SENSE PAPERS A BARCELONA

PLAÇA SANT JAUME/BARCELONA.- Des de fa mesos, un ampli grup de persones immi-grades estan visquent en condicions infrahumanes a Plaça Catalunya i al Parc de l'Espanya Industrial de Sants. No són turistes, ni passejants ni executius, són treballadors que necessiten papers per a regularitzar la seva situació: el treball depèn dels papers, la vivenda depèn del treball. En tot el temps que fa que dura aquesta situació cap de les adminis-tra-cions competents han assumit cap res-pon-sabilitat. Per tot això i per exigir la immediata regularització d'aquestes i totes les persones immigrades es va realitzar una concentració a la plaça Sant Jaume, on hi van assistir unes 300 persones, que van desplegar pancartes, van cridar contra la Llei d'Estrangeria i final-ment es va llegir un comunicat de denún-cia d'aquesta situació. Després d'aquesta primera acció reivindicativa, s'ha iniciat una campanya per tal de forçar la solució a la situació d'aquestes persones immi-grades que viuen al carrer i pressionar a les diferents administracions a que adoptin les mesures necessàries per a la seva regularització. Com a proposta immediata es convoca a que totes les persones possibles aportin mantes, roba d'abric, aliments, tovalloles, sabó i altres coses que es considerin necessàries (també diners) i que tot això es porti al Centre Social de Sants (c/Olzinelles 30). Per totes les persones o col.lectius interessats en participar de la campanya, recolzar i consensuar les cartes a les administracions, la propera assemblea es realitzarà el proper DIMARTS 17 D'OCTUBRE AL LOCAL DE LA FAVB (c/Obradors 6) a les 19:30h.
Assemblea de suport a les persones immigrades + Contra-Infos 10/10/00
=============================
OKUPACIÓ


7. L’AKADEMIA ESTÀ OBERTA

NOU BARRIS/BARCELONA.- "El passat 10 de setembre vam alliberar un espai a 9 Barris: L´Akadèmia. Es troba al c/Sant Iscle nº26 (metro Virrei Amat L-5) i l´hem okupat per muntar un C.S. pel barri. Les assemblees són els dimarts a les 19:00h i esperem a tota la penya ke vulgui participar i muntar aktivitats. El propietari és Andrés Manero Vidal, un especulador propietari de Construcciones Campoamor que ja ens ha denunciat. La policia nacional vestida de paisà ens presiona amb visites intimidatòries i demanant identificacions. Peró... NO ENS ATURARAN!!! Dissabte 14 d'octubre obrim L´Akadèmia amb festa a la kafeta i mogudes mil!!! Continuarem informant. Us esperem! c/ Sant Iscle nª26 , metro L5 Virrey Amat , bus N1, N6, 11, 12, 31, 42, 47, 51, 82". L'Akadèmia 9/10/00


8. LA TORRETA A JUDICI

SANTS/BARCELONÈS.- Ha arribat una citació del jutjat de Primera Instància núm. 2 cap a les persones que estant ocupant la casa santsenca de La Torreta per tal de que assisteixin al judici per desahuci el proper dia 7 de novembre. La Torreta va ser okupada el 4 de setembre de 1999, i la denúncia per via penal va ser arxivada pel jutge d'Instrucció, i és per això qie els propietaris han decidit utilitzar la via civil.
La Burxa 7/10/00


9. OKUPACIÓ A RIBES DEL GARRAF

RIBES/EL GARRAF.- El passat diumenge 8 d'octubre es va okupar una vivenda a Ribes. La propietat havia estat de La Caixa, que l'havia aconseguida a través d'una expropiació, i que més tard va posar en subhasta. Els actuals propietaris, dos advocats de Tarragona, no poden enderrocar-la perquè és de protecció oficial, i petenen esperar que caigui per construir-hi un bloc de pisos. L'endemà de l'okupació van rebre la indesitjable visita de la guardia civil i del propietari, que, tot i no tenir cap ordre de desallotjament, van intentar intimidar les okupants perquè marxessin. De moment s'han iniciat les tasques d'acondicionament de l'espai.
Contra-Infos 10/10/00


10. 21 D’OCTUBRE: GRAN MANIFESTACIÓ PER L’OKUPACIÓ I CONTRA LA REPRESSIÓ A VALÈNCIA

VALÈNCIA.- Des de València ens ha arribat la informació sobre una gran manifestació per l'okupació que han convocat des dels 4 centres socials de la ciutat pel proper dissabte 21 d'octubre a les 17h a la plaça d'El Carmen. La convocatòria es fa un any després del desallotjament del Teatre Princesa, en el que va morir l'Engui, un noi que estava al teatre durant el brutal desallotjament policial. Un any que també s'ha caracteritzat pel gran increment repressiu per part de l'estat en contra de diferents àmbits de lluita social, laboral, etc... Contra-Infos 10/10/00


11. CONTINUA LA BATALLA PER PORTAR A JUDICI A LA POLICIA

BARCELONA.- El 6 febrer de 1998 la policia va carrega salvatgement contra unes dues-centes persones que es trobaven a les portes dels jutjats esparant la sortida de la gent detinguda en una manifestació en contra els desallotjaments. La denúncia interposada per les persones agredides va ser arxivada en un primer moment pel jutge d'instrucció, però aquesta decisió va ser recorreguda i finalment el 9 d'octubre es va celebrar la vista a l'Audiència Provincial perquè aquesta decideixi si ratifica l'arxiu o si pel contrari obliga a tornar el cas a instrucció i continuar el procès.
Contra-Infos 9/10/00


=====================================
ANTICAPITALISME12. MANIFESTACIÓ PER LA LLIBERTAT DELS I LES PRESES DE PRAGA

"Segons fons de l'INPEG encara hi ha més de 20 persones preses, provinents d'una desena de països"

BARCELONA.- El passat diumenge 10 d´oc-tubre unes 400 persones es van manifestar pels carrers de Barcelona per de-ma-nar l´alliberament de tots i totes les preses que encara queden a Praga. Va ser una mani festiva on es van simular les tres columnes fetes a Praga durant la mani del dia 26S: blava, groga i rosa, la mani es va dividir a la plaça de la Catedral fins arribar a la plaça de Sant Jaume on es va llegir un manifest, i després d´estar una estona fent una sentada i decidint per assemblea que no es conti-nuaven els actes que estaven previstos (una acampada i una vaga de fam de 24 hores), ja que quedava poca gent, la concentració es va disoldre. A més d´a-questa mani, es va fer una concentració dimecres 4 d´octubre davant del consulat txec, amb unes 50 persones. Aquesta concentració es repetirà cada dimecres fins que surtin tots els i les preses que encara queden a Praga, hi ha també previstos actes de desobediència civil arreu de tot l´estat. De moment les últimes no-tícies que es tenen és que hi ha 2 nois de Madrid amb càrrecs de destrucció de la via pública, segons els seus advocats sembla que hi ha possibilitats de que siguin absolts però el procés durarà un mes com ha mínim, i es pot allargar fins a tres. Dos hongaresos, probablement amb càrrecs però s´ignora quins, estan rebent un maltractament especial per la seva nacionalitat. 1 alemany, amb càr-recs, la seva ambaixada diu que no pot fer res (?) el seu pare i germà són a Praga i encara no l´han pogut veure. 1 txec, amb càrrecs. Dels txecs pràcticament no es té informació, van haver molts arrestos i posades en llibertat. 1 polac, amb càrrecs, tampoc es saben quins, fins el dia 7 no es va saber el nom d´aquesta persona, l´ambaixada polaca no vol saber res, l´últim cop que el van veure aquest noi estava ferit al cap. 2 danesos amb càrrecs. 1 britànic, amb càrrecs sota posibilitat de fiança d´unes 120.000 corones (600.000 ptes). 1 Austríac, amb càrrecs, ha estat posat en llibertat sota fiança. Hi ha 3 húngares, 1 dona ucra-niana, possiblement 5 rumans, i 2 kurds dels quals es sospita que encara estàn a detinguts, no es té confirmació absoluta. Hi ha moltes possibilitats que altres 14 persones estiguin en presons. La poli-cia segueix sense donar llistes oficials. La única informació teòricament oficial que hi ha fins ara, és una llista que va publicar la ambaixada txeca a Londres el mateix dia 7 d´octubre, segons la qual encara queden: 1 americà, 2 espanyols, 3 danesos, 7 hongaresos, 2 rumans, 1 austríac, 1 alemany, 3 polonesos (20 persones en total).
Contra Infos 10/10/00


13. ESTADÍSTIQUES SOBRE LES CONDICIONS A LES COMISSARIES TXEQUES

LA SEGÜENT INFORMACIÓ PROVÉ DE 44 ENQUESTES REALITZADES PER L´EQUIP DE SUPORT DE L´INPEG, A GENT ALLIBERADA DE LES COMISSARIES EL DIJOUS 28 I EL DIVENDRES 29 DE SETEMBRE.

96% no se'ls va llegir els seus drets a la presó
38% van ser colpejats
62% van ser colpejats a les comissaries
62% van ser immobilitzats
60% van ser interrogats
30% van ser despullats i registrats
99% no van poder fer trucades telefòniques
47% no se'ls-hi va facilitar traductor
35% no els hi van donar aigua
71% no se'ls-hi va donar menjar i alguns d´aquests van haver de pagar als policies per obtenir-lo
65% no els van deixar dormir
Totes aquestes dades són provisionals.

====================================
PRESONS


14. PALLISSA I VAGA DE FAM ALCENTRE PENITENCIARI DE LA MORALEJA

DUEÑAS/PALÈNCIA.- El pres Laudelino Iglesias Martínez va ser apallissat per funcionaris de presons sense cap mena de contemplació, tot i portar 16 dies en vaga de fam emmanillat al llit. Al pres, el van treure de la seva cel·la sobre les 17h del passat 3 d'octubre, i va ser colpejat de manera totalment gratuïta. Com a resposta, van ser destrossades totes les cel·les de la segona galeria, així com un parell més a la prime-ra i a la quarta galeria. La vaga de fam col·lectiva de dos dies convocada pels passats 9 i 10 de setembre va ser seguida per pràcticament la totalitat dels presos FIES (17). Al departament de Règim Especial estan totalment aïllats de la resta de la presó, però saben que la vaga va ser seguida des de mòduls de 'vida normal'.
Es demana que es truqui o s'escrigui al director de la presó: Hernando de la Rosa. CTR Local P-120 C.P. La Moraleja. Dueñas (Palència). Fax: 979 71 63 00
B.O.A. +Zitzània 10/10/00

======================================
ECOLOGIA


15. ESPECULACIÓ URBANÍSTICA A LA DESEMBOCADURA DEL RIU GAIÀ

"La Coordinadora Salvem el Gaià i el GEPEC alerten sobre la possibilitat que l'ajuntament de Tarragona entri en una operació d'especulació urbanística als camps de la vora de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de la desembocadura del riu Gaià"

CONCA DEL GAIÀ/TARRAGONA.- Es tracta de 20 hectàrees de conreu, a peu de mar, que no són urbanitzables i que l'ajuntament havia promès que qualificaria com a sòl agrícola protegit. Els terrenys són o eran propietat de FECSA-ENHER, que els va comprar per construir la central tèrmica que finalment es va fer a les Salines de Cubelles, tot i la forta campanya ciutadana que s'hi va oposar al començament de la 'democràcia'. És la última zona del terme municipal de Tarragona on els conreus pràcticament arriben al mar.
Ara una promotora de Cunit, en una clara operació especulativa, està a punt de tancar la seva compra per només 250 milions de pessetes, a l'espera d'una possible requalificació, total o parcial, que permeti urbanitzar, i que revaloritzaria espectacularment la zona. Sembla que el tinent alcalde de l'ajuntament, Àngel Fernández, ha de reunir-se amb la immobiliària per pactar els termes de la reqüalificació que possiblement deixarà una franja a prop de la Reserva per intentar esmorteir les crítiques. Es dóna el cas que tant la Coordinadora Salvem el Gaià com el GEPEC estan cercant el finançament per a la compra d'aquests terrenys per poder continuar el seu ús agrícola o recuperar l'antic estany de Tamarit.
GEPEC + Contra-Infos 3/10/0016. MULTITUDINÀRIA MANIFESTACIÓ CONTRA ELS TRASVASSAMENTS A SARAGOSSA

"Les mobilitzacions contra els pantans continuaran amb
una vaga general als Pirineus el dia 25 d'octubre"

SARAGOSSA/ARAGÓ.- Prop de 400.000 persones van manifestar-se el passat diumenge 8 d'octubre pels carrers de Saragossa per manifestar el seu rebuig al projecte, impulsat pel PP, de cessió d'aigües de l'Ebre a les conques mediterrànies. La manifestació la convocaven un miler d'organitzacions socials de tota mena d'Aragó, així com també s'hi havien afegit el govern d'Aragó, els sindicats majoritaris i les diferents patronals de la comunitat autònoma. La immensa quantitat de persones que van participar a la manifestació (si les xifres són certes, un de cada tres aragonesos hauria anat a la manifestació) deixa ben clara quina és l'opinió del poble aragonés davant el projecte del Partit Popular. Tot i així, s'ha de dir també que si bé hi ha una opinió generalitzada contra els trasvassaments d'aigua de l'Ebre, no és tant clara la posició davant dels múltiples projectes d'ampliació i/o construcció de pantans a la zona del Pirineu Aragonés. El tema dels pantans no ha estat tant parlat pels mitjans de comunicació, però existeixen diverses plataformes i organitzacions que s'estan mobilitzant des de fa anys contra la destrucció (bé sigui ambiental, o l'eliminació física de pobles per inundació de la zona) que suposa la construcció d'un pantà. I a més, al Pirineu Aragonès n'hi ha uns quants de projectats. És per això, que hi ha convocada una vaga general de dues hores, que es durà a terme el proper 25 d'octubre al Pirineu aragonès per tal que s'aturin les obres als pantants aragonesos. Més informació: http://www.geocities.com/coagret
Plataforma por la Defensa del Ebro + Zitzània 10/10/00


17. QUÈ VENEN A INAUGURAR EL MINISTRE I EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT A REUS?

REUS/BAIX CAMP.- "Des de fa anys, les comarques tarragonines pateixen direc-tament les conseqüències del desequil-ibri territorial que afecta el nostre país. La situació relacionada amb la protecció i respecte al MEDI AMBIENT n'és una mostra flagrant: Tenim una indústria agressiva i contaminant petroquímiques, centrals nuclears, tèrmiques.... Ara se'ns anuncia la construcció d'una central de cicle combinat (gas-gas-oil) a Móra la Nova (la més gran d'Europa i una de les més contaminants) que suposarà un greu problema d'emissió de CO2 (5,3 milions de tones l'any!) juntament amb altres dues a Tarragona. A més, al fet de ser les comarques que concentren la producció d'energia a Catalunya, s'hi afegeix el perill de que la implantació de centrals eòliques -una forma d'obtenció d'energia neta i renovable- es faci de la pitjor manera destruint les serralades més emblemàtiques i amb un patrimoni natural i cultural que mereix ser conservat i gestionat adequadament per al futur.
El Delta de l'Ebre està directament amenaçat pel Plan Hidrológico Nacional que vol imposar el govern del PP i que suposaria el transvasament de l'aigua de l'Ebre i la desaparició del Delta. A més, el TAV (Tren D'Alta Velocitat), afectarà directament el desenvolupament equili-brat del territori, esquarterant el Baix Gaià. Davant aquesta situació insostenible:
EXIGIM una planificació que posi fre al desequilibri territorial. EXIGIM un ma-pa d'implantació de l'energia eòlica que comptabilitzi el necessari impuls d'aquesta energia amb la preservació dels espais naturals, l'abandonament de les formes de producció d'energia peri-lloses i contaminants, el desenvolupa-ment d'indústries basades en el respecte i l'aprofitament sostenible de l'entorn... REIVINDIQUEM, en definitiva, poder viure en unes comarques que no volen ser el cul del país, ni ser el camp de conreu desmesurat de l'excés incontrolat d'energia especulativa que ens imposen.REIVINDIQUEM EL FUTUR!".
Coordinadorade Plataformes per la Defensa del Patrimoni Natural
de les Comarques Meridionals, WEB-E-38 i GEPEC-AEEC 6/10/00

===============================
SOLIDARITAT INTERNACIONAL


18. ABSOLTS 4 ENCAUSATS DEL DEUTE EXTERN DE TEIÀ

TEIÀ/MARESME.- Les 4 persones pertanyents a la Xarxa Ciutadana per l'abolició del Deute Extern de Teià que van ser encausades el passat 12 de març quan estaven a la mesa de la consulta i van ser identificats per la Guàrdia Civil per les ordres de la Junta Electoral Central han estat absoltes durant el judici celebrat el dimarts 10 d'octubre. Els altres 4 denunciats d'Alella hauran de tornar a assistir a judici, ja que els guàrdies civils que els van denunciar no s'han presentat. Des dels organitzadors de la Consulta s'ha considerat com a fet més greu i vergonyós, que la Junta Electoral hagi continuat com acusació contra un acte de protesta legítim i emmarcat en un àmbit de desobediència civil, en el que hi van participar unes 800.000 persones.
Contra-Infos 10/10/0019. GREUS CONFLICTES S’EXTENEN PER TOTA LA GEOGRAFIA BOLIVIANA

BOLIVIA.- Una vegada més a Bolivia, el segon pais mes pobre d'Amèrica Llatina, es torna a patir nombrosos conflictes arreu de la seva geografia. Per un costat, els cocalers, reclamen que s'aturi la crema de cultius de fulla de coca y la repressió als qui la cultiven, a mans dels militars i de la DEA dels Estats Units. Després estan els mestres que demanen un augment salarial del 50%. Els cam-perols que exigeixen la llibertat sense càrrecs dels empresonats en protestes anteriors i la derogació de la llei INRA. Per últim la Coordinadora de Defensa de l'Aigua de Cochabamba, que porta anys lluitant aferrissadament per obtenir un bé universal com és l'aigua, i que en les movilitzacions de març, el dictador Hugo Banzer va decretar estat de setge durant el que van morir varies persones, dese-nes de ferits de bala i centenars d'em-presonats. El següent quadre descriu la situació amb un desenllaç imprevisible:
1.- Les Forces Armades han estat declarades en "estat d'alerta".
2.- Els Cocalers van minar dos ponts al Chapare tropical i preparen les armes d'atac.
3.- Camperols de Cochabamba amenacen amb volar les torres d'energia elèctrica.
4.- Agricultors de San Julián adverteixen de pendre la central termoelèctrica de Santa Cruz.
5.- Més de 5000 camperols van reforçar un bloqueig a prop d'una caserna militar.
6.- La cambra de diputats aprova el manteniment dels militars als camins.
7.- Un document dels militars exigia al president la suspensió del càrrec a tots els seus ministres.
8.- Els empresaris de Santa Cruz exigeixen ma dura contra els camperols que van volar un pont.
9.- El desabastiment als mercats és insostenible. L'especulació augmenta.
10.- El President assegura als militars que no seran jutjats per la gent que han assassinat, podran seguir fent-ho impunement.
11.- A la localitat d'Achacachi es concentren 12000 camperols que reunits en assemblea decideixen no aixecar les protestes.
12.- Agrupacions feixistes amenacen amb marxar cap als llocs dels bloquejos i assassinar a trets als camperols.
13.- La CUT (Confederació Sindical Única de Treballadors) amenaça amb declarar una guerra civil si el govern ordena la detenció del seu secretari executiu.
14.- Al sud terratinents ataquen amb armes de foc a camperols "sense terra" ocasionant 7 ferits.
15.- Els bloquejos s'han estès per tot el pais, les ciutats estan assetjades per camperols i mestres. 16.- Milers de soldats s'estan concentrant a Santa Cruz, preparant carros de combat.
17.- Les bases sindicals es subleven contra els seus dirigents, per pactistes.
18- El ministre d'Educació a donat de plaç als mestres 24 h. per tornar a les classes, sinó donarà el curs per clausurat.
19- Centenars de joves d'El Alto ataquen seus bancaries, multinacionals i casernes de policia en un intent d'alliberar els presos. En l'acció van ser detingudes 20 persones.
Segons fonts extraoficials s'està a punt de dictar la llei marcial i l'estat de setge a tota Bolivia.
Juventudes Libertarias + Contra-Infos 10/10/00


20. SOBRE LA MASSACRE AL POBLE PALESTÍ

PALESTINA/MÓN.- Una nova guerra oberta a Palestina, contra el poble que va perdre el seu territori després de la Segona Guerra Mundial? Aquesta tarda es cumpleix el plaç que va donar el primer ministre israe-lià a Arafat per a que facin un "alto el foc"... (com si fossin el palestins els que disparen!), sinó, amenaça amb una guerra amb tots els medis al seu abast. Israel es segueix comportant amb el poble palestí pitjor que els nazis van fer amb ells. A continuació adjuntem una sèrie de direccions on fer arribar la vostra opinió sobre la barbàrie d'Israel contra el poble palestí:
Ambaixades d'Israel a diferents països:
Suiza- Alpenstr 32 3006 Bern/BE case postale 3000 Berne 16 031 356 35 00.
Argentina- Av. Mayo 701 pis 10 (1084) CF Telefon (54-11) 4338-2599/2515
Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel: Haqirya, Romema 91950 Jerusalem tel. (02) 5303111, Fax. (02) 5303367, e-mail: sar@mofa.gov.il.
Per qüestió d'espai, no facilitem més adreces on manifestar les protestes, si esteu interessades poseu-vos en contac-te amb Contra-Infos.
Zitzània 10/10/00


===================================================
EL CONTR@INFOS ÉS UN BUTLLETÍ-MURAL QUE ES TREU EN FORMAT PAPER (2 A-3
ENGANXATS), NOMÉS EN CATALÀ, I S’EXPOSA EN LLOCS PÚBLICS. SI EL VOLEU
REBRE I PENJAR-LO PER ALGUN LLOC QUE CONEGUEU, NOMÉS ENS HO HEU DE DIR I
ENVIAR-NOS ELS SEGELLS NECESSARIS, PER TAL QUE


[ Volver ]