"ACS"

Autor: zitzania

E-mail: zitzania@sindominio.net

Título artículo: Contrainfos 135 Barcelona (català)

Mensaje/Artículo:

### ## # ## # # ## ## # # ## # ## ##
# # # ## # # ## # ## # # # # # # #
# # # # # #### # ### ## # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # ## # # #
### ## # # # # # #### # # # # # # #
# ## # # # ## # #
##
=================================================================
Núm. 135 Setmana del 31 de gener al 6 de febrer de 2001
=================================================================

AQUESTA ÉS LA SEVA DEMOCRÀCIA
QUI ÉS AQUÍ L'IRRESPONSABLE I EL MANIPULADOR?

ANTIRACISME
1. CONTINUA LA VAGA DE FAM, CONTINUA LA LLUITA DE LES PERSONES
IMMIGRADES
2. UNES 700 PERSONES TANCADES A 8 ESGLESIES
3. 7000 PERSONES ES CONCENTREN EN SUPORT ALS TANCAMENTS D'IMMIGRANTS

ANTIFEIXISME
4. MÉS D'UN MILER DE PERSONES CONTRA EL FEIXISME A SANTA COLOMA
5. NOU ATAC FEIXISTA AL CSP L'AKADÈMIA

OKUPACIÓ
6. NOVA OKUPACIÓ
7. DESALLOTJADA UNA CASA AL GUINARDÓ

ANTICAPITALISME
8. DEPORTEN A LES PERSONES DETINGUDES DURANT LES PROTESTES CONTRA LA
CIMERA DE DAVOS

CONTRAINFORMACIÓ
9. S'INAUGURA L'ASSOCIACIÓ CULTURAL ARRAN
10. NOU BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ RURAL

REPRESSIÓ
11. LLIBERTAT PER PEPE REI I LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
PER TOTHOM
12. MANIFESTACIÓ CONTRA LA COMISSARIA DELS MOSSOS A SANT FELIU
13. CONTINUA L'ASSETJAMENT CONTRA MARK BARNSLEY

ECOLOGIA
14. ASSEMBLEA HISTÒRICA AL PRIORAT
15. MÉS DE 300 ENTITATS PER LA PROTECCIÓ DE L'ESPAI NATURAL DEL
MONTBAIG-MONTPEDRÓS-PUIG VICENÇ

ANTIMILITARISME
16. JUDICI A LES DETINGUDES DE LA CARAVANA ANTIMILITARISTA DEL 13 DE
MAIG
17. DETINGUT UN DESERTOR DE LA GUERRA DELS BALCANS

ESTUDIANTIL
18. NO AL TANCAMENT DE L'INSTITUT BERENGUER DE PALOU

==========================
AQUESTA ÉS LA SEVA DEMOCRÀCIA

QUI ÉS AQUÍ L'IRRESPONSABLE I EL MANIPULADOR?
Una vegada més i per no perdre el costum, la Delegació del Govern a
Catalunya, torna a ser protagonista d'aquesta secció de denúncia,
"Aquesta és la seva democràcia". I és que, tant les seves accions com
les seves declaracions, sempre porten cua. Així doncs, podem admirar com
aquest organisme, en un deliri de grandesa, ens obsequia amb una
demostració d'omnipresència i omnipotència. Essent capaç de realitzar
ofensives simultànees contra moviments socials de Catalunya en diferents
fronts. A uns, els empresona, relacionant-los amb el dimoni (L.A. E.T.A)
i al mateix temps esbatussa dialècticament als immigrants en vaga de
fam. Sobre aquesta darrera qüestió, han dit de tot, hem vist com són
capaços d'adoptar el discurs més cínic i cruel camuflant-lo
d'humanitarisme, adoptar la postura més intransigent i poc receptiva,
sense cedir ni un àpex en les exigències d'aquest col·lectiu, titllant a
la gent que els dona suport de radicals i de tenir poca estima per la
vida dels vaguistes. Que volen dir amb això?, ens volen fer creure que,
tant els milers de persones que s'han solidaritzat amb aquesta causa,
els que s'han passat per les esglesies a donar suport, els que han estat
amb ells tots els dies donant la cara, com els propis immigrants, son
uns insolidaris i uns imprudents, argumentant que aquest col·lectiu és
l'únic responsable de les possibles conseqüències de la vaga i de la
seva actual situació? D'una banda, d'una manera tàcita, col·loquen als
immigrants i als solidaris davant de la premsa, com tontets sense
capacitat d'iniciativa i decisió. D'altra banda, cosa més greu, enganyen
de forma descarada, ja que els únics responsables de la situació actual
i del desenllaç, són ells. Ells són els que han votat, aprovat i aplicat
una llei d'extrangeria clarament repressiva que esdevé una de les més
dures d'Europa, alhora que amb la seva actitud hermètica i manipuladora,
accentuen la desesperació dels afectats en el conflicte. Una prova
d'això són les argumentacions com la del punt 4 de la nota enviada per
la delegació en la que diu, "processos assamblearis, amb vagues de fam
indefinides i d'oposició frontal a la legalitat vigent, només poden
donar mala imatge de l'immigració i que això representa un txantatge
social inacceptable (...)", de fet tot el contingut de la nota no té
desperdici. També els acusa de no deixar que els sindicats majoritaris
es fiquin a la plataforma, caldrà recordar que el mes d'octubre passat,
els sindicats van passar d'ells literalment, quan els van demanar la
seva col·laboració? És clar que en aquell temps la campanya no gaudia de
tanta popularitat i no els servia per a fer-se propaganda.

============================
ANTIRACISME


1. CONTINUA LA VAGA DE FAM, CONTINUA LA LLUITA DE LES PERSONES
IMMIGRADES

BARCELONA.- Ja són 11 els dies que porten de vaga de fam les persones
immi-grades que es troben tancats/des a dife-rents esglesies de
Barcelona, com a forma de protesta per l'entrada en vigor de la nova
llei d'extrangeria. Durant el temps que està durant la tancada, va
augmen-tant el número d'immigrants que es sumen a la protesta. Són
constants les mos-tres de solidaritat de gent que voluntària-ment
s'apropa a les esglesies a col·la-bo-rar. Malgrat el recolzament social
que es-tà rebent la protesta, la manifestació que es va realitzar el
passat divendres a la que van assistir unes 7000 persones, la
pro-liferació de les tancades a esglesies i el crític estat de salut en
el que es troben alguns dels vaguistes, la Delegació del Govern a
Catalunya no cedeix i segueix amb la seva política intransigent.


2. UNES 700 PERSONES TANCADES A 8 ESGLESIES

En el dia d'avui, ja són uns 700 immi-grants que es troben tancats i la
majoria d'ells secundant la vaga de fam, el número d'esglesies ocupades
arriba a 8. Les hospitalitzacions i les intervencions de les unitats
d'urgències són continues. Cal tenir en compte que l'estat de salut
d'aquesta gent ja estava mermat amb anterioritat a la vaga, cosa que
demostra la seva situació de marginació i pobresa. La resposta de les
institucions públiques és nul·la, els únics que s'han responsabi-litzat
de l'estat de salut dels vaguistes, són les persones que voluntàriamennt
s'han solidaritzat. Les negociacions es troben absolutament estancades
per l'im-mobilisme de la Delegació del Govern, en tot moment s'ha
mostrat reàcia a les reivindicacions de l'Assemblea d'Immi-grants,
alhora que ha intentat intoxicar l'o-pinió pública, desacreditant a la
plataforma de recolzament, dient que estaven manipulats per l'esquerra
radical. La De-le-gació del Govern, des del primer dia ha exigit la fi
de la protesta com a punt de partida per a una possible negociació, la
qual sempre estaria emmarcada dintre de l'actual llei d'extrangeria.
L'assem-blea, va preparar una contra-proposta de regularització
basant-se en l'actual llei. La resposta ha estat una altra vegada,
im-mobilisme, no estan disposats a cedir res, a més de titllar a tots/es
els parti-ci-pants d'aquesta protesta, de xantatgis-tes, alhora que els
adverteix que amb a-ques-ta postura no aconseguiran res. Tots els punts
argumentatius de la Dele-gació són d'un intransigent propi de la Sra.
Garcia Valdecasas, pot anar, des d'afirmar que a l'estat espanyol no es
deporta (sinó que s'expulsa...), fins a que la radicalitat dels que
representen els immigrants, denota el despreci per la seva vida. Per tot
això ens conviden a seguir participant de les protestes, alhora que ens
informen que el proper diumenge 4 de febrer, a les 12h. es realitzarà
una ma-nifestació que sortirà des de plaça Catalunya.
Contra-Infos 30/01/01


3. 7000 PERSONES ES CONCENTREN EN SUPORT ALS TANCAMENTS D'IMMIGRANTS

CIUTAT VELLA/BARCELONA.- El passat dissabte 27 de gener, unes 7000
persones es van concentrar davant de l'edifici de la Delegació del
Govern a Catalunya. A la concentració hi van assistir diferents
organitzacions, així com multitud de persones a titol individual.
Després de romandre davant de la delegació uns 3/4 d'hora, de manera
absolutament improvisada, la concentració es va convertir en una
manifestació, que va recorrer els carrers del centre de la ciutat,
passant per algunes de les esglesies on hi ha gent tancada. El
recorregut va acabar a l'esglèsia del Carme, després de molta estona de
caminar.
Contra-Infos 30/01/01

====================================
ANTIFEIXISME


4. MÉS D'UN MILER DE PERSONES CONTRA EL FEIXISME A SANTA COLOMA

"El grupúscle feixista que pretenia commemorar l'entrada de tropes
franquistes no va aparèixer"

GRAMENET DEL BESÒS.- El 27 de gener de 1939 van entrar les tropes
franquistes a Santa Coloma de Gramenet (un dia des-prés que a
Barcelona), provocant la fu-gida dels que havien resistit fins
ales-hores i produïnt-se afusellaments dels acusats de pertànyer al
bando republicà.

Acte feixista
La commemoració d'aquesta data va ser macabrament escollida per un grup
para-feixista (AJE) per tal de convocar a la se-va vintena de seguidors
a un acte pro-franquista a la plaça de la vila de Santa Coloma, el
passat dissabte 27. Davant d'ai-xò, i sabent que la Delegació del
Go-vern a Catalunya (Julia Garcia Valde-casas) havia donat el
vist-i-plau a la con-vocatòria, la Plataforma Antifeixista de San-ta
Coloma es va organitzar per convocar un acte que impedís la trobada dels
fatxes.

Manifestació multitudinària
La resposta davant la provocació del grupuscle AJE, va ser molt
nombrosa. Més d'un miler de persones van assistir a la concentració a la
plaça de la vila, durant la que es va fer un homenatge a les persones
afusallades durant l'invasió feixista del 39. Tot seguit una nutrida
manifestació va recorrer tot el centre de la ciutat, arribant al Parc
Europa, on corria el rumor que es podrien haver traslladat la vintena de
feixistes, però no hi havia ni rastre (no van aparèixer). Finalment es
va tornar a la plaça de la vila i la protesta es va disoldre amb la
satisfacció d'haver aconseguit evitar que un grupet fatxes embrutés la
història de la ciutat amb el seu acte. Contra-Infos 30/1/01


5. NOU ATAC FEIXISTA AL CSP L'AKADÈMIA

NOU BARRIS/BARCELONA.- El CSP l'Akadè-mia ha anat sofrint de forma
repetida amenaces feixistes, que el dissabte 27 es van materialitzar amb
un atac a la casa, on una de les persones va resultar apallissada, i va
ser necessària la so-li-daritat de gent d'altres cases okupades per fer
front als skin-nazis. De moment s'està treballant en assegurar els
ac-cessos a l'edifici i més endavant es vol mirar de fer algun tipus de
plataforma amb altres entitats del barri per erradicar les bandes
feixistes de la zona.
Contra-Infos 29/1/01

==============
OKUPACIÓ


6. NOVA OKUPACIÓ
CAMP DE L'ARPA/BARCELONA.- "El diumenge 28 de gener s'okupà un bloc de
pisos al carrer Eterna Memoria número 7, cantonada amb el carrer Freser.
La casa està afectada per un pla d'ampliació que afecta el carrer Freser
i és propietat d'una empresa especuladora que vol construir pisos de
luxe. Hem co-mençat a arreglar la casa perquè els es-peculadors havien
fet destrosses per a declarar-la en runes, i la destinarem a
vivenda."
Les Okupants 30/01/01


7. DESALLOTJADA UNA CASA AL GUINARDÓ

GUINARDÓ.- El passat dilluns, sobre les 7 del matí, un ampli
desplegament policial , amb una desena de furgonetes antidis-turbis, va
executar el desallotjament de La Vidilla, una petita vivenda okupada al
barri, on no hi va trobar a ningú. La policia va estar fins a tres
hores, envoltant a-ques-ta i altres cases okupades del vol-tant, i va
aprofitar per enregistrar-les amb càmeres, mentre impedia la lliure
circu-lació de la gent pel barri. Al vespre, una cincuantena de persones
van manifestar-se per oposar-se a aquest nou desa-llotjament, fins
arribar a la seu del dis-tricte d'Horta-Guinardó, on es van fer
pin-tades a la façana i a les portes d'accés. Els darrers dies s'han
intensificat les identificacions al barri, potser preparant el terreny
pels desallotjaments que estan per venir i que han de donar pas a
l'espe-cu-latiu Carrer Gran. Contra-Infos 30/1/01
=========================
ANTICAPITALISME

8. DEPORTEN A LES PERSONES DETINGUDES DURANT LES PROTESTES CONTRA LA
CIMERA DE DAVOS

ZURICH/BARCELONA.- El primer dels depor-tats des de Zurich, ja ha
arribat avui 30 de gener a les 15h a l'aeroport del Prat de Barcelona.
Forma part del grup de 6 persones de Barcelona que van ser detingu-des i
incomunicades des del passat dis-sab-te a la ciutat de Zurich,
detencions que es van produir per tal d'impedir el lliure dret a
manifestar-se davant de la cimera de polítics i banquers de Davos (alps
suïssos).
Totes les carreteres i línees ferroviàries d'accés a Davos van ser
tallades per la policia. Camions amb mànegues d'aigua, mi-li-tars en
escuadró d'esquiadors i helicòp-ters vigilant la zona formaven el
desplega-ment que pretenia evitar qualsevol protesta davant la luxosa
parafernalia de la troba-da de polítics i empresaris a Davos. En total
van ser detingudes 121 persones. Algu-nes d'elles (una cinquantena) a un
vagó d'un tramvia que es dirigia de Zurich a Da-vos, la resta a
diferents punts, entre els quals, el centre de Zurich després de la
ma-nifestació que unes 2000 persones van fer el dissabte a la nit en no
poder arribar a Da-vos (l'ajuntament de la ciutat valorava en 12 milions
de pessetes les destrosses de la protesta).

Incomunicats i deportats
Durant 3 dies, els i les detingudes han estat tancats a un macro-centre
penitenciari de Zu-rich, on no han pogut veure cap advocat, no han
declarat davant de cap jutge i no se'ls ha informat de quina era
l'acusació per la qual estaven detinguts. Molta gent no ha pogut obtenir
ni una manta per protegir-se del fred, i se'ls permetia sortir de la
cel·la d'aillament una hora al dia. Finalment, el govern suís ha decidit
deportar-los als seus països. Pel que fa a les sis persones de
Barcelona, el primer d'ells ha estat conduit a l'aeroport acompanyat de
la policia, i ha estat introduït a un avió que es dirigia a Barcelona,
entregant el pas-saport al capità de l'avió. Un cop a Barcelona, la
policia de l'aeroport ha tornat el passaport a la persona deportada,
pre-guntant-li per les raons de la seva depor-tació i quedant en
llibertat. Sembla que a-quest serà el procediment per a les 5 persones
restants.


Actes de suport a Zurich i Barcelona
Per protestar davant d'aquestes deten-cions s'han fet diversos actes de
protesta. El dilluns, 200 persones van ocupar la seu del Palau de
Justícia de Zurich durant unes hores. A Barcelona i d'altres ciutats
euro-pees s'han fet concentracions davant dels con-sulats i ambaixades
suïsses. La con-cen-tració a Barcelona ha reunit a una vin-tena de
persones darrera una pancarta que deia: "Llibertat detenidos en Davos".
Contra-Infos 30/01/01

========================================
CONTRAINFORMACIÓ

9. S'INAUGURA L'ASSOCIACIÓ CULTURAL ARRAN

SANTS/BARCELONÈS.- Després de cinc me-sos d'obres i treball intens,
l'associa-ció cultural Arran va obrir les portes el dia 28 en una
inau-guració que va omplir el local de gom a gom durant més de dot-ze
hores, amb la presència de nom-brós veïnat. Aquest col·lectiu pretén ser
un espai de trobada, difusió i infras-truc-tura per l'àrea
anticapitalista. Consta de cafe-teria, distribuidora i centre de
docu-men-ta-ció, i començarà a funcionar regu-lar-ment a partir del
divendres 2 de febrer. Es troba al carrer Premià núm. 20 del barri de
Sants.
La Burxa 30/01/01


10. NOU BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ RURAL

MONTAGUT/LA GARROTXA.- "Aquest mes de gener ha sortit el primer número
de "La llamada del Cuerno", el de l'hivern. Després de la prova del núm.
0 a la tardor, s'ha vist que hi ha ganes de tirar endavant un butlletí
amb informacions de la gent que viu al camp i a les muntanyes. No deixa
de ser un vehicle de comunicació entre diferents llocs, grups o
persones, però també vol apropar una mica la ralitat rural a l'urbana.
de moment s'ha plantejat estacional i s'elaborarà amb el material que es
vagi rebent. així doncs, durant les llargues tardes d'hivern podeu
esmolar les plomes. El butlletí el podreu trobar a El Lokal de moment, i
en alguna altra distri de Barna. Per escriure: La Quintana. St Miquel de
la Pera. Oix 17856, Montagut, Girona. Per trucar: 93 406 98
88."
La llamada del Cuerno, gener 01

========================
REPRESSIÓ

11. LLIBERTAT PER PEPE REI I LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
PER TOTHOM

EUSKADI/BARCELONA.- Aquest és el text que des de la revista Ardi Beltza
s'ha difós per tal que persones i entitats s'afegien a la campanya per
demanar l'alliberament de Pepe Rei: "El periodista Pepe Rei, director de
la revista d'investigació I denúncia "Ardi Beltza", ha estat novament
empresonat per escriure. Els i les sotasignants consideren que la
publicació del vídeo reportatge "Periodistas, el negocio de mentir" (on
es desemmascara el servilisme dels grans grups mediàtics als poders
econòmics i polítics) entren de ple dret en l'exercici de la llibertat
d'expressió i entenen que els seus continguts, de la mateixa forma que
les informacions que recull Ardi Beltza, són d'interés públic. Les
actuacions dirigides a obstaculitzar la publicació i difusió d'aquest
tipus de treballs periodístics suposen una agressió contra un dels
pilars fonamentals de l'Estat de Dret: la llibertat d'expressió."
Contra-Infos 30/01/01


12. MANIFESTACIÓ CONTRA LA COMISSARIA DELS MOSSOS A SANT FELIU

SANT FELIU DE LLOBREGAT.- El passat 27 de gener es realitzà a Sant Feliu
de Llo-bregat una manifestació contra el desple-ga-ment dels Mossos i la
inauguració de la macro-caserna al municipi del Baix Llobregat.
Convocades per l'Assemblea d'Endavant del Baix Llobregat, 130 persones
es concentraren a la plaça de l'es-ta-ció i realitzaren el trajecte fins
les de-pen-dències policials, en un acte de protesta pel desplegament de
la policia autonòmica a la ciutat. Un fort desple-gament policial
envoltà els concentrats i la presència de grups feixistes que cri-daren
contra els independentistes esti-gué a punt de provocar incidents.
Endavant 30/01/01


13. CONTINUA L'ASSETJAMENT CONTRA MARK BARNSLEY

FRANKLAND/REGNE UNIT.- El 18 de gener Mark Barnsley va ser tret de la
seva cel·la de la galeria amb la resta dels presoners i posat en
aïllament (Segragation, que equival al FIES espanyol). El director de la
presó de Frankland va justificar aques-ta mesura argumentat que Mark
estava "fomentant l'oposició" en contra de les noves normatives que
volien introduir a-que-lla mateixa setmana. Aquestes nor-ma-tives
augmentaven fins a 11 hores set-manals, el temps obligat de reclusió a
les cel·les, reduïen el temps de visites, con-nectant l'estona de pati
amb la de dinar. Fins i tot, per pressionar els reclusos s'a-ug-mentava
la calefacció a les cel·les, que donada la impossibilitat d'obrir les
petites finestres, es feia difícil respirar i que l'aire circulés amb
normalitat. Mark nega que ell estigués fomentant oposició i es va
averiguar que el director el volia fer fora de la seva presó perquè
tenia por de les protestes de recolzament (com va ocorrer la darrera
vegada). El ministre d'interior va ordenar de treure a Mark del FIES i
tornar-lo a la seva cel·la. De totes formes el 22 de gener va ser
traslladat una altra vegada i de moment no sabem on està, cosa bastant
habitual fins que es posi en contacte amb la xarxa de recol-zament.
JPMB-Bcn 26/01/01


===========================
ECOLOGIA


14. ASSEMBLEA HISTÒRICA AL PRIORAT

FALSET/PRIORAT.- Unes 2.000 persones assisteixen a la Gran Assemblea
Popular convocada per les Plataformes del Priorat, la Ribera d'Ebre i la
Terra Alta a Falset (Priorat) el passat dia 13 de gener. Mai a la
història de la comarca del Priorat cap organització o asso-ciació, ni
cap partit polític han assolit una participació tan àmplia i
significativa.
CONCLUSIONS:
El moviment que aglutina les tres plata-formes que us hem convocat avui,
manifestem:
1.NO SÓM ANTI-TOT. Apostem fermament per un model de desenvolupament
sostenible que ens permeti progressar sense destruïr la riquesa pròpia,
pre-servant el nostre patrimoni natural, cultural i paisatgístic, en
front d’un model imposat des de fora que és incompatible amb el model
que ja hem encetat i que està basat en:
. la producció agrícola de qualitat
. el desenvolupament d’un turisme intel-·ligent.
. una indústria compatible amb el te-rritori.
2. SOM TAN CATALANS COM LA RESTA. Ni el nostre aire, ni la nostra aigua,
ni les nostres muntanyes no són moneda de canvi per a tenir els mateixos
drets que la resta del territori. Esperem i lluitarem perquè es faci
realitat el tan proclamat reequilibri territorial.
3. SOM MAJORIA. Tot el sector pagès, les D.O. Montsant, Priorat, Terra
Alta, els Cellers i les Cooperatives. El sector turístic. La petita
empresa. Els sectors socials: entitats culturals, associacions de veïns,
associacions de dones, ajuntaments independents.Quan la majoria no se
sent representada surt al carrer per fer sentir la seva veu. Per tot
això, ens comprome-tem a impulsar des de les plataformes un ampli procés
de debat que ens permeti, de manera efectiva, fixar les directrius que
han de marcar el nostre futur i, EXIGIM:
1. La retirada del decret del mapa eòlic.
2. La retirada definitiva del projecte de la central tèrmica ENRON.
3. La retirada del Pla Hidrològic Nacional.
4. La definició immediata i explicita de tots els ajuntaments de les
tres comarques.
5. La definició immedianta i explicita de tots els grups polítics de les
tres comar-ques.
6. Una reunió de les plataformes amb el Conseller d’Agricultura.
7. Una reunió de les plataformes amb el Conseller de Medi Ambient.
8. Un cara a cara en Assemblea Pública amb el Sr. Sabanza (alcalde de
Mòra la Nova) sobre la central tèrmica.
I us CONVOQUEM:
1. El dia 20 de gener a l'Assemblea General a Mora d'Ebre.
2. El dia 27 de gener a l'Assemblea General a Gandesa.
3. El dia 2 de febrer al lliurament d'al·lega-cions a la Conselleria de
Medi Ambient a Barcelona.
4. El dia 4 de febrer a la manifestació que es farà a Móra la Nova i
Móra d’Ebre.
5. El dia 25 de febrer: tothom a Barcelona! contra el Pla Hidròlogici el
trans-vas-sament de l'Ebre.
I comuniquem l'acord de les tres plata-formes de convocar, pel dia 28 de
gener, a Miravet, una Assemblea General de les Plataformes,
associacions, sindicats, i tots els col·lectius que, a tot Catalunya,
agluti-nen els damnificants per la política nefasta de la Conselleria de
Medi Ambient.
Plataforma Priorat + Plataforma Ribera d'Ebre + Plataforma Terra Alta
13/01/01

15. MÉS DE 300 ENTITATS PER LA PROTECCIÓ DE L'ESPAI NATURAL DEL
MONTBAIG-MONTPEDRÓS-PUIG VICENÇ

BAIX LLOBREGAT.- Més de 300 entitats de tota mena (associacions de
veïns, moviments ecologistes, entitats cíviques, culturals, esportives,
partits polítics, sindicats...) del Baix Llobregat s'han adherit al
Manifest pro Espai Natural (agrícola-forestal) MontBaig-Montpedrós-Puig
Vicenç. Les associacions reclamen a les institucions públiques la
constitució d'un consorci per a la protecció de l'espai natural i,
alhora, demanen una moratòria, retirada o la requalificació dels
terrenys afectats per propers plans urbanístics, que es volen
desenvolupar en municipis del Baix Llobregat, majoritàriament en les
anomenades zones 21 (sòl urbanitzable no programat). Amb això es vol
assegurar la connectivitat biològica de tots els espais naturals de
l'àrea metropolitana de Barcelona. Al mateix temps, les entitats
signants del mnanifest fan una crida a tots els ciutadans i entitats per
a que donin suport a la iniciativa, convençudes que l'Espai del
MontBaig-Montpedrós-Puig Vicenç és un dels millors llegats que es podrà
deixar a les generacions futures del Baix Llobregat i del país. La seu
de la Plataforma esà al C/Girona 30, de Sant Boi del Llobregat.
Zitzània + Plataforma pro Espai Natural 30/01/00

=========================
ANTIMILITARISME


16. JUDICI A LES DETINGUDES DE LA CARAVANA ANTIMILITARISTA DEL 13 DE
MAIG

BARCELONA.- El passat 27 de maig es va realitzar a Barcelona una
desfilada militar en motiu del Dia de les Forces Arma-des. L'anunci
definitiu d'aquest acte va fer que molts col·lectius i persones
diver-ses es manifestessin en contra des de molt abans per intentar
aturar l'acte o al menys fer sentir el seu rebuig.

La caravana antimilitarista
Entre moltes d'altres protestes, el 13 de maig'00 es va portar a terme
una caravana antimilitarista (sota el nom "La Columna de Ferro torna a
Barcelona per desenmascarar l'exèrcit feixista") convocada per diversos
grups de dones femi-nistes i antimilitaristes. La marxa, de cai-re
festiu i reivindicatiu, no va arribar al final del seu recorregut. La
Guàrdia Urbana es va llençar contra els i les mani-festants, donant cops
de porra a tort i a dret i atropellant amb les seves motos a un del
manifestants. Van ser detingudes cinc persones.

Campanya represiva
contra les protestes
Aquestes detencions no van ser fets aïllats sino que van formar part
d'una cam-panya política de repressió (amb més de 150 identificacions i
unes 18 detencions)engegada des del Ministeri de l'Interior i
l'Ajuntament de Barcelona per contenir les protestes contra el Dia de
les Forces Armades.
Uns dies més tard, la Brigada Provincial d'Informació va posar una
"Recerca i detenció" per tres persones més acusant-les d'agredir a la
Guàrdia Urbana durant els incidents de la Caravana. Un cop més la
Brigada d'Informació va mostrar el seu afany criminalitzador cap als
moviments socials, utilitzant l'abús de poder i la inti-mi-dació. Una
d'aquestes tres persones va ser detinguda il.legalment el 31 de maig a
la seva feina per la Policia Nacional. Finalment la jutge la va deixar
en lli-bertat negant que hagués agredit a nin-gú. Les afirmacions
policials tenien tan poca credibilitat que la ordre de recerca de les
altres dues persones es va aturar inmediatament.
Aquestes sis persones detingudes van ser acusades en un primer moment
d'a-temptat, agressió a l'autoritat i desordres públics. Després, el
jutge, veient que a-questa acusació no es podia sostenir, ho va passar a
faltes per lesió i deso-be-diència.

Judici de faltes
Ara, el pròxim dia 5 de febrer a les 10h del matí al jutjat d'instrucció
nº6 es celebrarà el judici de faltes en el qual les cinc primeres
persones detingudes com-pareixeran no només en qualitat de de-nunciades
sinó també de denunciants contra la Guàrdia Urbana.
Les persones que vulguin assistir al judici per per donar el seu
recolzament, estan convidades!
Contra-Infos + Les Afectades 30/01/0117. DETINGUT UN DESERTOR DE LA GUERRA DELS BALCANS

BELGRAD/SÈRBIA.- Srdjan Knezevic Sicko, és un activista del moviment
antimilita-rista a Belgrad. Aquest noi va desertar de l'exèrcit com a
mostra de rebuig a la guerra de Kosovo. En Srdjan va ser a Va-lència,
Alacant i Zaragoza durant els mesos d'octubre i novembre de l'any
pas-sat, per tal de protegir-se de les possibles represalies, degut al
seu activisme al moviment d'objecció de consciència. El desembre va
decidir tornar a la seva te-rra, alentat pels canvis polítics de
l'ex-Iugoslàvia, un altre motiu per tornar va ser la situació de
desatenció que han patit a l'Estat espanyol, tots els que van decidir no
participar en la guerra, tot i que aquest estat va fer una campanya en
la que convidava al jovent a desobeïr a Milosevic i a l'aparell militar.

Detenció a l'aeroport de Belgrad
El 24 de gener d'enguany, Srdjan va ser detingut a l'aeroport de Belgrad
per la policia militar de l'exèrcit iugoslau, quan es dirigia a Zurich
per assistir a una con-ferència de pau junt a l'activista Irina Lju-bic,
del seu mateix col·lectiu, la "Xarxa d'Ob-jecció de Consciència i
antimilita-ris-me". Ha estat detingut sota acusacions de "delicte penal
de fugir de la justicia". De moment no es tenen informacions del seu
estat, ja que ni tan sols els advocats han tingut accés a aquesta
informació. Cal recordar que a Sèrbia, des d'aquesta xarxa i diferents
col·lectius antimili-taris-tes, s'està reclamant l'adopció de la llei
d'am-nistia, reclam que està sent ignorat per les autoritats sèrbies,
fet que demos-tra com predominen les influències milita-ristes i
policials. Xarxa d'Objecció de Consciència i Antimilitarisme +
COA-MOC + Contra-Infos 24/1/01

===================================
ESTUDIANTIL


18. NO AL TANCAMENT DE L'INSTITUT BERENGUER DE PALOU

SANT ANDREU DEL PALOMAR.- Els centres d'en-senyament públic van en
detriment dels privats; només a Sant Andreu el 63% de l'educació éstà
privatitzada, tot i que compta amb diners públics en forma de
subvencions per mantenir-se i per ampliar les seves instal·lacions,
mentre que les escoles i instituts públics estan en interminables
llistes d'espera per poder realitzar qualsevol reparació, o bé han de
fer classe en barracons durant mesos i inclús anys. I ara, la
Generalitat vol tancar l'I.E.S. Berenguer de Palou, amb la intenció
d'especular amb el te-rreny i construir-hi pisos. Els alumnes, pa-res i
mares no estan disposades a consentir haver de sortir del barri per
continuar els estudis i fan una crida a veïns i veïnes perquè diguin NO
a aquest tancament penjant una pancarta de protesta dels balcons.
Contra-Infos 30/1/01

===================================================
EL CONTR@INFOS ÉS UN BUTLLETÍ-MURAL QUE ES TREU EN FORMAT PAPER (2 A-3
ENGANXATS), NOMÉS EN CATALÀ, I S’EXPOSA EN LLOCS PÚBLICS. SI EL VOLEU
REBRE I PENJAR-LO PER ALGUN LLOC QUE CONEGUEU, NOMÉS ENS HO HEU DE DIR I
ENVIAR-NOS ELS SEGELLS NECESSARIS, PER TAL QUE NO ENS SUPOSIN UNA
DESPESA MÉS DE LES MOLTES QUE TENIM.
===================================================
SI NO TE HAS ENTERADO DE NADA, SERA QUE NO TIENES NI IDEA DE CATALAN.
PUEDES HACER DOS COSAS: O LO APRENDES, O NOS PIDES QUE TE LO MANDEMOS EN
CASTELLANO. NUESTRA DIRECCION ES: zitzania@sindominio.net
==================================================
Per poder treure aquest butlletí ens cal la vostra col.laboració.
Feu-nos arribar la informació a:
tlf/fax: 93 442 62 53
mail: zitzania@sindominio.net (Contra-Infos)
usurpa@sindominio.net (Info-Usurpa)

--
Col·lectiu de contrainformacio Zitzania
Telf/Fax --> 93 442 62 53
zitzania@sindominio.net
http://www.sindominio.net/zitzania


[ Volver ]