NOU CENTRE SOCIAL AL BARRI

El diumenge dia 4 d’Abril de 2004 un grup de gent de diverses zones de Kornellà, hem decideix okupar un espai situat al carrer Rubio i Ors 103 i abandonat des de fa més de 8 anys, propietat de Deutsche Bank amb la intenció de crear un nou centre social i habitatge. Davant la falta d’espais autogestionats pels joves i la política especulativa de l’Ajuntament (pla Ribera Serralló , camp de l’espanyol, pistes de tenis, etc...) que va acabar amb les activitats de l’Ateneu de KNY per construir-hi blocs de pisos, okupem aquest nou centre. La nostra intenció durant els propers dies, és acondicionar el local per poder obrir un nou centre autogestionat per realitzar noves activitats destinades a TOTHOM!

NUEVO CENTRO SOCIAL EN EL BARRIO

El domingo día 4 de Abril del 2004 un grupo de personas de diferentes barrios de KorNeYa, decidimos okupar un espacio en la calle Rubio i Ors 103, que llevaba abandonado aproximadamente mas de 8 años, siendo propietario Deutsche Bank, nuestra intención es crear un nuevo centro social y vivienda, ante la falta de espacios autogestionados por los jóvenes y la política especulativa del Ayuntamiento ( plan Ribera Serrallo, ciudad deportiva del Español, pistas de tenis, etc...) que acabaron con las actividades del Ateneu de KNY para poder así construir pisos, okupamos este nuevo centro social. Nuestra intención durante estos próximos días, es ir rehabilitando y acondicionando el nuevo centro, para poder abrir un nuevo centro autogestionado, donde poder realizar nuevas actividades para TOD@S.