Ctrl-i Blog

Cultura Prekària

Vivim a una ciutat on el panorama artístic i cultural es considerat cada cop més una de les parts més importants del sector terciari .

Manifest de la i

La situació en l'àmbit cultural es caracteritza per una forta jerarquització, una estructura de capes impermeables. La capa més visible per al públic (informació, venda d'entrades, visites guiades, tasques educatives,...)

Visita Guiada McBA

Model de visita per introduir diferents nocions de precarietat dins del discurs museístic, basat en una passejada per la col·lecció permanent del Museu d'art Contamporani de Barcelona i en l'experiència viscuda per algunes de les seves treballadores subcontractades.

Ctrl-i grrrls

Mayday'05 / 18 de maig. Dia Internacional dels Museus / Mayday'04 / Presentacions...

Instint Prekari

Si mai t'has preguntat: Què passa amb la meva vida? Saps que alguna cosa falla. Tot allò que sempre havies volgut, allò que hauries d'haver aconseguit.... èxits professionals, fites personals,... que, assolits o no assolits, fan que hi hagi quelcom que no et deixa viure tranquil·la. Què està passant?

Invert subvert

We are ctrl-i, a group of people with a clear intention: inform. This collective has been created from one of those many situations of labour precarity on which Barcelona's culture life is now-a-days based.

La xarxa es inabastable

En poc més de dos anys ctrl-i s'ha fet amb moltisimes amigues

ctrl-i i les institucions

Nosaltres som treballadores contractades en una relació directa entre treballadores i organització, i cobrem 12 € l'hora. Però això és una excepció. Generalment, aquests espais culturals (com el CCCB, el MACBA o el MNAC), plens de discursos oberts, progressistes i d'esquerres, subcontracten els nostres serveis mitjançant ETT's culturals que ens paguen poc més de 3,50 € l'hora.