COMUNICAT DEL CENTRE SOCIAL OKUPAT LES NAUS

Hi ha més guerres que aquelles que es veuen per televisió? Sí, hi ha d'altres guerres. Guerres que no es lliuren en llocs llumyans, guerres en què no hi ha batalles entre tropes, ni bombardejos de l'aviació; guerres, en definitiva, que no adopten la forma clàssica d'un enfrontament militar. Ens referim a las guerres quotidianes, les guerres que lliurem cada dia en les nostres vides. No s'ha de marxar a llunyans deserts per assistir-hi. Aquesta ciutat, Barcelona, com qualsevol altra ciutat, és un camp de batalla.

La precarietat laboral, el control social, la llei d'estrangeria, les agressions a les dones, l'especulació urbanística, aquestes són les batalles de la guerra quotidiana. Una guerra que ens han declarat a tots, en què tots som l'enemic a derrotar.

Ara assistim a un nou episodi d'aquesta guerra permanent: l'intent de desallotajment del CSO Les Naus. Sembla que els centres socials formen part d'aquest enemic a exterminar. Sembla que s'ha d'acabar amb les activitats culturals, amb l'autoorganització, amb l'experimentació de formes de vida en llibertat i comunitat. Sembla que s'ha de derrotar la gent que s'uneix per combatre la seva por, la seva soledat, el seu fàstic davant aquestes vides que ens obliguen a patir.

Resulta cínic que el desallotjament d'un centre social on es desenvolupen activitats culturals serveixi d'aperitiu, un més, a las celebracions de l'any 2004, l'any de l'anomenat "Forum de les Cultures SA". Organitzat per l'ajuntament de Barcelona, aquest Fórum té per objetiu, això diuen ells, promoure el diàleg entre les cultures i reflexionar al voltant dels valors de la pau, el desenvolupament sostenible, i la diversitat cultural. Parlen de pau aquells que promouen guerres, sense anar més lluny un dels patrocinadors del forum és l'empresa de tecnologia militar Indra. Parlen de desenvolupament sostenible els que es dediquen a l'especulació i al diseny de Barcelona com una gran empresa lucrativa i no com a un lloc per viure-hi. Parlen de multiculturalitat els mateixos que persegueixen els immigrants i arriben a organitzar caceries per expulsar-los del centre de la ciutat. Parlen de diàleg entre les cultures aquels que patrocinen els desallotjaments, el desmantellament dels centres socials i la desaparició de formes de vida on experimentar noves formes de socialitat.

La guerra no s'ha acabat. La guerra es lliura cada dia. Tots som l'enemic a derrotar.