Site under construction

Warning: a technical problem (MySQL server) prevents access to this part of the site.

Thank you for your understanding.

Marxa Homenatge als Maquis
M A R X A   H O M E N A T G E  
.
.
.
.
.
.
.
.
  MARXA HOMENATGE ALS MAQUIS  
        
        

Julio Rodríguez 'el cubano'
Wenceslao Jiménez
    Orive 'Jimeno', del grupo Los maños
Marcel.lí Massana i Bancells
Ramon Vila i Capdevila
Francesc Sabaté i Llopart
Josep Lluís i Facerias

I tota la resta. A totes les persones anònimes.

 

 

  • El Combate. Número especial pel cinquantè aniversari de la mort del company Quico Sabaté. 5 de gener de 2010. Textos d'Octavio Alberola, Dolors Marín, Joan Ventura i Pep Cara. Visca l'anarquia!

Contacto
SOMOS LOS NIETOS DE LOS OBREROS QUE NUNCA PUDISTEIS MATAR
SOMOS LOS NIETOS DE LOS QUE PERDIERON LA GUERRA CIVIL
A
L
S

M
A
Q
U
I
S


..

R
E
C
U
P
E
R
E
M

L
A

M
E
M
Ò
R
I
A

H
I
S
T
Ò
R
I
C
A
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    CC by-nc-sa 2.5