M A R X A   H O M E N A T G E  
.
.
.
.
.
.
.
.
    Camino de Els Canals de Sant Miquel    
A
L
S

M
A
Q
U
I
S
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      Siguiente

Camino de Els Canals de Sant Miquel, saliendo del puente de Pedret. 8:30 de la mañana - Julio del 2000.