oficinaokupacio@sindominio.net

 
.documents
    xarxes

xarxa d'intercanvi

La Xarxa d’Intercanvi vol ser un espai des d’on potenciar l’autogestió col.lectiva entre els diferents espais i col.lectius de l’àmbit de la okupació a Barcelona i rodalies; un espai que es vagi ampliant a mesura que vagin sorgint noves necessitats i oferiments.

És un projecte que parteix de la xarxa ja existent de informalment entre diferents Centres Socials i cases i que pretén augmentar-ne l’abast de manera que els intercanvis no es vegin limitats per barris ni per contactes “personals” entre col.lectius sinó que que puguin abarcar la totalitat de col.lectius que en vulguin participar; així doncs, esperem que sigui quelcom que vagi creixent i es vagi consolidant a mesura que entre totes l’anem creant, i que pugui autogestionar-se des de l’Oficina d’Okupació i , a la llarga, a través de la web de la mateixa.

La Xarxa funcionarà a nivell d’intercanvi de coneixements, infrastructures i materials, de la següent manera:

Qualsevol col.lectiu o membre d’aquest que tingui alguna necessitat (realitzar la instal.lació elèctrica, un espai on poder realitzar un taller o xerrada, tel.la asfàltica per tapar goteres, etc.) i no sàpiga com solventar-la pot recórrer a la xarxa per tal de trobar algú que li pugui donar un cop de mà; de la mateixa manera, qualsevol persona o col.lectiu que pugui oferir materials, infrastructures o qualsevol tipus de coneixement pràctic o d’interès, pot fer-ho a través de la xarxa.

Les ofertes i demandes es gestionaran a través de taules on quedarà recollida la demanda/oferta, la persona o col.lectiu que la sol.licita/ofereix, el seu telèfon i/o mail de contacte, la disponibilitat (horaris, etc.) i qualsevol altra dada que pugui ser d’interès.

Pel que fa a materials: es podran realitzar intercanvis directes de materials entre col.lectius (tu em passes tel.la asfàltica i jo et dono cable elèctric, per exemple), o intercanvis a més bandes (nosaltres li passem tel.la aquells d’allà, ells us passen cable i vosaltres em passeu fusta). També es pot intercanviar informació sobre on aconseguir, reciclar o comprar diferents materials.

Pel que fa a infrastructures: es podran sol.licitar o oferir infrastructures per a realitzar-hi activitats de forma permanent/continuada o puntual.

Pel que fa a coneixements/tallers:la xarxa inclourà tant aquells tallers que ja es realitzen de forma habitual o esporàdica en alguns espais, com nous tallers que puguin sorgir a partir de la informació recollida a les taules; així quan hi hagi algú disposat a oferir un taller, s’hagi aconseguit la infrastructura on realitzar-lo i hi hagi prou persones disposades a assistir-hi per formar un grup, s’organitzarà el taller.  

També es podran intercanviar coneixements per materials, materials per infrastructures, etc. Qualsevol tipus d’intercanvi és vàlid mentre ens posem d’acord i , tot i que seria interessant poder oferir sempre quelcom quan es pretén cobrir una necessitat, també es poden oferir o demanar coses sense esperar res a canvi.

   
 

Xarxes

. ofrecer un espai

. buscar un espai