Història de Magdalenes - Amargòs


Als carrers Magdalenes-Amargòs hi ha situada una finca que l'any 2004 va ser adquirida per Hoteles Catalonia. La nova propietat, una cadena amb més de 50 hotels decideix no renovar els contractes i amb artimanyes que freguen la legalitat desferse de la major part dels inquilins que habitaven.
Al 2006 queden encara 4 contractes vigents, i la resta dels habitatges es troben tapiats amb el conseqüent deteriorament de l'estat de la finca. La propietat però, tot i haver inquilins residint i no haver sigut informats segueix amb els seus plans d'enderrocar la finca i edificar un hotel, com es demostra quan publica en una revista especialitzada en el sector hoteler la nova obertura de l'Hotel - Catalonia - Magdalenes.
Es en aquest moment que 23 persones fan efectiu el seu dret a l'habitatge entrant a viure als pisos que habien quedat buits en els últims 3 anys i rehabilitant-los.

hasdlkfjaskdcaskdmsakf