Col·lectius

AIAM Associació per la investigació i l'acció metropolitana

Associació legalment constituïda que té per objectiu la gestió i dinamització
de l'ES Magdalenes. L'associació integra membres de diferents col·lectius i
entitats vinculades amb l'espai i treballa des de fa més de dos anys en la
promoció d'un lloc de trobada sociocomunitari situat físicament i
conceptualment en una zona de complexitat, problemes i reptes creixents
com és el centre històric de la ciutat de Barcelona. L'associació promou
l'organització de tallers, seminaris, xerrades, debats i diferents activitats
entorn de la defensa i aprofundiment en els drets socials.

Taller contra la violència immobiliària i urbanística

El Taller contra la VIU neix a finals del 2004, quan col·lectius i persones que
treballen temes de dret a l’habitatge i especulació analitzen el nou fenomen
conegut com mobbing o assetjament immobiliari. Fruit d’aquesta reflexió, on
es constata que els casos coneguts com a mobbing no són més que la
punta de l’iceberg d’una situació generalitzada, el Taller va desenvolupar el
concepte “violència immobiliària i urbanística”.

A partir d’aquí, el Taller va obrir un procés de debat que va portar a la

V de vivienda

VdeVivienda és una assemblea ciutadana que neix al maig de 2006 a partir
de la primera seguda pel dret a l’habitatge convocada a través d’internet i
sms. L’assemblea VdeVivienda és independent de qualsevol partit,
organització o mitjà de comunicació i el seu funcionament és completament
horitzontal, transparent i democràtic. El seu objectiu final és aconseguir que
s’implementin mesures estructurals per tal que l’habitatge passi a ser un
dret efectiu per a tota la població i deixi de ser una mercaderia objecte de
l’especulació tal i com ha estat fins ara.

Desobeint fronteres

L'Espai per a la Desobediència a les Fronteres, també conegut com
Desobeint Fronteres, sorgeix arran de la “I Caravana Europea por la
Libertad de Movimiento en contra de la Valla de la Muerte” que va tenir lloc
a Ceuta (novembre de 2005) després dels assassinats a la tanca fronterera
que separa aquesta ciutat del Marroc. El grup el van constituir el grup
d'activistes que es va desplaçar a Ceuta des de Barcelona (a la Caravana
hi van participar unes 500 persones vingudes principalment de Madrid,
Màlaga, Barcelona, Sevilla, a Corunha, Itàlia i França).

Promoció d'Habitatge Realment Públic (PHRP)

La Phrp la van començar formant un grup de 23 persones precàries que davant de la difícil situació d'accés a l'habitatge van decidir fer efectiu el seu dret. A partir d'aquí i degut a que les administracions no estan propossant mesures realment efectives, la crida a la desobediència civil s'ha fet efectiva també a altres indrets de Ciutat Vella.

hasdlkfjaskdcaskdmsakf