Una llicència d'hotel fa fora a veïns i veïnes de Ciutat Vella


L’Ajuntament de Barcelona concedeix les llicències per l’enderroc d’un edifici de 4 plantes per la construcció d’un nou hotel al Barri Gòtic, quan encara hi ha persones vivint-hi. Les obres d'enderroc ja han començat. Els veïns hem iniciat tràmits legals demanant la suspensió amb caràcter d'urgència de l'enderroc de la finca.

Des de la Xarxa per la Promoció d'Habitatge Realment Públic (PHRP) denunciem el cas dels carrers Magdalenes 13 -15 i Amargós 6 - 8 com un exemple entre altres del creixent nombre de situacions d'emergència residencial que es produeixen a Barcelona i, especialment, a Ciutat Vella.

Davant d’aquest tipus de situacions, l’Ajuntament enlloc de protegir els drets de veïns i veïnes, afavoreix la propietat concedint-los les llicències necessàries per enderrocar l’edifici i construir un nou hotel sense haver-se assegurat de l'estat de desocupació de la finca esmentada.

L’any 2003 s’inicià el procés que properament ha de culminar amb la construcció d’un nou hotel. Malgrat que l’any 2004 l’Ajuntament de Barcelona va suspendre la concessió de més llicències hoteleres al centre, la sol·licitud de l’empresa Hotels Catalonia del grup Arc de Triomf S.A. està tirant endavant el seu projecte empresarial, amb el vist-i-plau de l'Ajuntament.

Per tot això des del espai social de la xarxa per la PHRP assenyalem l’Ajuntament de Barcelona i la Seu del Districte Primer, com a còmplices actius d’aquesta situació i exigim no només l’anul·lació de les llicencies atorgades en aquest cas concret de les obres (i que obliguen a parar l'enderroc), sinó la suspensió real de totes les construccions d'hotels a Ciutat Vella tal i com estableix la normativa vigent.

Des de l'espai social del c/Magdalenes al Barri Gòtic i la xarxa per la Promoció d'Habitatge Realment Públic (PHRP) volem denunciar públicament els següents fets, que són un cas exemplar de la situació d'emergència "habitacional", dels processos de gentrificació i parctematització de Ciutat Vella. Aquests fets demostren com es converteix el centre de la ciutat en un espai per al turisme, i evidencien que l'Ajuntament de Barcelona constitueix un agent actiu d'aquest procés.

El dia 15 d'octubre del 2003 es va efectuar la compra-venda dels edificis Magdalenes 13-15 i Amargós 6, i el que fins aleshores havia estat en mans de 8 petits propietaris ara és d'un sol propietari. L'actual propietari, Hotels Catalonia, compta amb més de 15 hotels al centre de la ciutat. En aquest tràmit, que va costar 1.276.000 € es va ignorar la presència dels veïns de tota la vida d'aquesta finca, la Sra. B. P. i el Sr. M. B.

Aquí la gentrificació té noms i cognoms, aquí al 2003 hi vivien 25 veïns... quan van arribar els nous habitants als edificis restaven només un matrimoni de gent gran i un senyor sol de 86 anys que vivia sota una greu situació d'assetjament immobiliari.

A data de 10 de novembre del 2004, el Primer tinent d'Alcalde de Barcelona resolgué la suspensió de totes les llicències hoteleres a l'àmbit del districte de Ciutat Vella, en motiu de l'estudi de Modificació del Pla especial d'establiments de concurrència pública, hotelera i altres serveis (B.O.P. de l'11 de novembre 2004). Malgrat tot, el mateix dia en que s'aprovava la suspensió, Hotels Catalonia va presentar una sol·licitud de llicència d'obres majors per a la construcció d'un hotel a la qual li mancava la major part de documentació i tràmits previs. Llicència que, al contrari del que es podria pensar en un primer moment, tirà endavant.
Segons l'actual Pla d'Usos del districte de Ciutat Vella no està permesa la construcció de cap establiment d'aquestes característiques en aquesta àrea. Concretament, es prohibeix l'emplaçament d'un hotel de tres estrelles en qualsevol edifici que tingués ús d’habitatge a data 1 de gener de 2005 en la denominada zona de tolerància quarta, que ha estat obviat en aquest cas.

Durant tot aquest temps la finca s'ha mantingut habitada. Tant per la Sra. B. P. i el Sr. M. B., llogaters des de fa gairebé 20 anys d'aquest edifici i que mantenen encara un contenciós amb la nova propietat per aclarir la seva situació, com pel Sr. J. M., el veí més gran de la finca, i amb un contracte de renda antiga des de 1950. Els últims habitants, el col·lectiu PHRP, van entrar a viure a la finca fent servir la desobediència civil al maig del 2006 per fer efectiu el dret a l'habitatge de 23 ciutadans i ciutadanes i denunciar la vulneració generalitzada de drets fonamentals com el dret a l'habitatge i a la ciutat. Malgrat que la pràctica del col·lectiu PHRP, hagi fet possible retornar la funció social que la propietat havia abandonat a causa dels seus interessos econòmics, aquests ciutadans van ser denunciats per això i estan pendents d'una resolució judicial.

El dia 7 de juny del 2007 l'Ajuntament concedeix una llicència d'enderroc, sense que els veïns i veïnes fóssim informades de res. De fet, Hotels Catalonia ha amagat l'existència de veïns durant la tramitació de les llicències i per a l'ajuntament no som més que un edifici buit on s'estan tramitant unes llicències, per enderrocar i construir un hotel de 65 habitacions amb piscina coberta.

Totes aquestes llicències es concedeixen sense tenir en compte l'impacte social que l'obertura d'un altre hotel en el centre de la ciutat comporta: l'eliminació d'un altre tros de la xarxa social que encara resisteix al centre de Barcelona, la desaparició d'un important espai social a Ciutat Vella, el desnonament de la Sra. B.P. i el Sr. M.B., del Sr J.M.,... i dels 23 habitants de la finca.

Denunciem per tant aquests fets, a la vegada que exigim que l'Ajuntament deixi de ser còmplice de la destrucció dels barris, i passi a ser un garant dels drets dels veïns i veïnes.

L'Ajuntament pot aturar aquest procés d'expulsió de veïns denegant les llicències hoteleres, tal i com publicita en el Pla d'Actuació del Districte o en el Pla d'Usos de Ciutat Vella. Pot fer-ho si vol, sols necessita voluntat política i esclarir si treballa per garantir els Drets dels ciutadans i ciutadanes, o en favor de les grans empreses sense escrúpols.

No sols denunciem aquesta situació, sinó que exigim tant l'anul·lació de les llicències atorgades per a les finques del carrer Magdalenes i Amargós, com la suspensió real de totes les construccions d'hotels a Ciutat Vella.

hasdlkfjaskdcaskdmsakf