2006/nodos/AlliberatDiaADia

De Hackmeeting

Tabla de contenidos

Català

Modalitat

Xerrada

Nom del/a dinamitzador/a, autor/a, coordinador/a

Ferriol Barbena

Títol

Allibera't dia a dia

Resum

Es tracta de donar informació i conscienciar sobre tot el que es pot arribar a fer amb un ordinador en el dia a dia que no contribueix al nostra alliberament, l'alliberament de tots els interessos que volen tenir-nos sota els seu control.

També parlarem de totes aquelles pràctiques diàries que tenen riscos per la nostra privacitat i que no hem tingut en compte.

Paraules clau

Llibertat, openoffice, gimp, firefox, hotmail.com, outlook, word, office, rar, doc, rtf, gif, windows, linux, photoshop

Coneixements recomanats per als participants

Cap

Estructura/contingut

 • Oficina
  • El MS Office no és necessari: OpenOffice
  • Els .doc ens fan la guitza: Formats lliures !
  • .doc .rtf / .pdf .odt
 • Dibuix
  • Gimp: l'aternativa lliure al tractament d'imatge
  • Formats lliures; .gif .jpg / .png
 • El meu ordinador és un capitalista ! Passa del Windows !
 • Internet
  • Navegador: Firefox o IE
  • Missatgeria instantànea: jabber, deixa de fer servir el msn messenger !
  • VeuIP: Ekiga, WengoPhone... El Skype busca el monopoli
  • Correu: Thunderbird, l'Outlook és un perill
  • Les grans corporacions d'internet tenen el meu correu:
   • hotmail ni boig !
   • gmail
   • yahoo
  • La meva privacitat:
   • Hoax: No els hi seguexis el fil
   • Phising: Et fotra'n els calers !
  • Grans corporcions d'Internet: El Google fa por !
 • Privacitat
  • Encriptació del correu i la missatgeria
  • No ompliu els formularis amb dades reals

Durada

1 hora

Lecturas recomanades

de moment cap

Material necessari

Sala amb cadires i projector

Preferència d'horaris

Dissabte a la tarda

Seguretat d'assistència (1-10)

10

Documents o arxius del node

N'hi haurà...
Castellano

Modalidad

Charla

Nombre del/a dinamizador/a, autor/a, coordinador/a

Ferriol Barbena

Título

Liberate día a día

Resumen

Se trata de dar información y concienciar sobre todo lo que se puede hacer con el ordenador en el día a día que no contribuye a nuestra liberación. Liberación de todos los intereses que quieren tenernos bajo control.

También hablaremos de todas las prácticas diarias que ponen en riesgo nuestra privacidad y que no hemos tenido en cuenta.

Palabras clave

libertad, openoffice, gimp, firefox, hotmail.com, outlook, word, office, rar, doc, rtf, gif, windows, linux, photoshop

Conocimientos recomendados para los participantes

Ninguno

Estructura / Contenido

 • Oficina
  • El MS Office no es necessario: OpenOffice
  • Los .doc nos molestan: ¡Formatos libres!
  • .doc .rtf / .pdf .odt
 • Dibujo
  • Gimp: l'aternativa libre al tratamiento de imagen
  • Formatos libres: .gif .jpg / .png
 • ¡Mi ordenador es un un capitalista! ¡Passa del Windows!
 • Internet
  • Navegador: Firefox o IE
  • Mensajeria instantanea: jabber, ¡no utilizes más el msn messenger!
  • VozIP: Ekiga, WengoPhone... El Skype busca el monopolio
  • Correo: Thunderbird, Outlook es un peligro
  • Las grandes corporaciones de internet tienen mi correo:
   • ¡hotmail ni loco!
   • gmail
   • yahoo
  • Mi privacidad:
   • Hoax: No sigas el hilo
   • Phising: ¡Te robaran la pasta!
  • Grandes corporciones de Internet: ¡El Google da miedo!
 • Privacidad
  • Encriptación del correo y la mensajería
  • No rellenar los formularios de internet con datos reales

Duración

1 hora

Lecturas recomendadas

de momento ninguna

Material necesario

Sala con sillas y proyector

Preferencia de horarios

Sábado por la tarde

Seguridad de asistencia (1-10)

10

Documentos o archivos del nodo

Habrá...

wiki-navigation
project-navigation