Gancio tuneado para despliegues automatizados

inicio del viaje estamos con ganas de poner a andar una instancia de Gancio, una app federada de publicacion de eventos y, por supuesto, libre gancio cuenta con unas instrucciones de instalacion que nos permiten levantar una instancia utilizando docker y docker-compose. sin embargo, esta forma de iniciar la instancia de gancio depende de un proceso de setup interactivo, de varios pasos. los procesos interactivos, que requieren intervencion de una usuaria, no suelen ir muy bien con los procesos de despliegue automaticos, y requieren el uso de hacks para lidiar con ellos.
leer más →

Sincronització autònoma de contactes, calendaris i altres

Sincronització autònoma de contactes, calendaris i altres
Esquema en A4 apaïsat d’un sistema d’un mòbil i un portàtil que sincronitzen dades amb un servidor de Nextcloud, amb les aplicacions necessàries
Qui fa servir Google o els productes d’Apple pot estar acostumat a tenir-ho tot sincronitzat entre dispositius sense haver de configurar res, però això té un preu molt alt, que amenaça les nostres llibertats coŀlectives. Per exemple, depenem de servidors i aplicacions dissenyats segons els interessos d’una multinacional top-10 a nivell mundial, que a més conserva còpies sense xifrar de les nostres dades per analitzar-la i poder-nos portar pels seus camins.
leer más →

Vuelve la web y se suman nuestros papiros

Vuelve la web y se suman nuestros papiros
Photo by Markus Spiske from Pexels
leer más →

Estem millorant la web

Estem millorant la web
Estem intentant publicar les presentacions que teníem escampades en un subapartat d’aquesta web, ../diapos. Estem fent servir repositori de git de sindominio (o forja) per construir i publicar tant la web com el subapartat de presentacions o diapositives. Per ara tenim un repositori per la web principal i un altre per l’apartat de presentacions. Estem intentant que funcioni, però mentrestant, us deixem un gif clàssic! Ah, i una web temporal que sí que funciona: presentem.
leer más →

Diagrama d’internet

Diagrama d'internet
Dibuix on un mòbil es connecta a través d’una xarxa WiFi i una de dades telefònica, a un servidor a l’altra punta d’internet
Una xarxa telemàtica és el sistema connectat de dos o més ordinadors, i internet és la interconnexió de moltes d’aquestes xarxes, que poden ser privades de proveïdores d’internet, acadèmiques, estatals, privades de lloguer, comunitàries, privades internes de grans empreses, etc. De fet, els bits que generem són transportats per xarxes de diverses entitats, i no solen travessar-ne més de 6. Finalment, una peça clau per entendre aquestes interconnexions són els punts neutres o punts d’intercanvi, o IXP.
leer más →